Novinky

Nové poznatky k Parkinsonově chorobě

15. 10. 2023

Interakce dvou genů může narušit funkci synapsí mezi dopaminergními neurony dříve, než dojde k postižení samotných nervových buněk.

Příliš mnoho železa ničí buňky mozku

10. 10. 2023

Ferroptóza, forma buněčné smrti způsobená nadměrným hromaděním železa, ničí buňky mikroglie.

Vliv růstového hormonu

6. 10. 2023

Substituční terapie růstovým hormonem u souboru nemocných vedla k nárůstu hodnot kostní hmoty a k pozitivním změnám hodnoty tělesného složení.

Tuky a cukry u žen a mužů fungují jinak

1. 10. 2023

Příliš nízká konzumace sacharidů a tuků podle nové japonské studie může zkrátit délku života.

Reflux k rakovině zřejmě nevede

27. 9. 2023

Rozsáhlá švédská studie vyvrátila zažité představy., že chronický reflux (GERD) má vyšší riziko vzniku rakoviny jícnu.

Sovám hrozí vyšší riziko DM2

17. 9. 2023

U osob s večerním chronotypem se výrazně zvyšuje riziko rozvoje cukrovky.

Běžná očkování zřejmě chrání proti Alzheimerovi

1. 9. 2023

Pacienti, kteří dostali vakcíny proti tetanu, záškrtu, černému kašli, pásovému oparu a pneumokokům, měli o 30 % nižší pravděpodobnost onemocnění Alzheimerovou chorobou.

„Ekologická“ brčka škodí také

28. 8. 2023

V 69 % brček, která měla být ekologickou náhradou plastových, byly objeveny poly- a perfluoroalkylové látky (PFAS).

Průlom v oblasti xenotransplantací

24. 8. 2023

Dvě výzkumné skupiny úspěšně implantovaly geneticky modifikované prasečí ledviny lidským příjemcům.

Vakcína proti EBV může snížit riziko RS a rakoviny

19. 8. 2023

Průlomová vakcína proti viru Epstein-Barrové vyvolala u myší silnou imunitu proti EBV, která trvala sedm měsíců.

Partneři projektu

Webinář

Webinář

Webinář

12 | 6 | 2018

The Richtfax Connect Solution