Novinky

S autismem je opět vše jinak

7. 4. 2019

Široce citovanou a uznávanou studii z roku 2017, podle níž existuje spojitost mezi anatomií typicky mužského mozku a poruchami autistického spektra (ASD), sami autoři odvolali.

„Nebezpečný“ císařský řez

6. 4. 2019

Porod císařským řezem způsobuje více komplikací než vaginální porod a ve větším ohrožení jsou především starší matky. Nové důkazy přinesla studie francouzské výzkumné organizace INSERM.

Špatné jídlo zabíjí víc než kouření

5. 4. 2019

Podle studie, která zpracovala údaje pro 195 zemí světa, je nevhodná strava zodpovědná za více úmrtí než kterýkoli jiný rizikový faktor. K rizikovým faktorům patří například kouření nebo vysoký krevní tlak, tvrdí analýza údajů za roky 1990 až 2017, publikovaná v prestižním The Lancet.

Rivastigmin snižuje výskyt pooperačního deliria

5. 4. 2019

Pooperační delirium se projevuje zejména u starších pacientů s kognitivními poruchami. Jeho výskyt však může snížit podávání rivastigminu, což je centrální inhibitor cholinesteráz.

Glykémii snižuje kombinace SGLT-2 a semaglutidu

1. 4. 2019

Přidání semaglutidu v dávce podávávané jednou týdně k inhibitorům společného transportéru pro sodík a glukózu (SGLT‑2) při léčbě nedostatečně kompenzovaného diabetu 2. typu zlepšuje kontrolu glykémie.

Pokrok v léčbě HIV

10. 3. 2019

Teprve druhým případem na světě, kdy se skutečně podařilo vyléčit HIV, se stal tzv. londýnský pacient. Podstoupil transplantaci kostní dřeně od dárce, který je vůči němu imunní, a viru se zbavil. V těle po něm nemá žádné stopy ani po 18 měsících.

Nová léčebná modalita u astmatu

9. 3. 2019

Evropská léková agentura (EMA) doporučila využití dupilumabu (obchodní název léku Dupixent) jako prostředku podpůrné léčby při těžkém astmatu pro pacienty ve věku nad 12 let.

Diagnostika Alzheimera z oka?

8. 3. 2019

Použitím ultrasenzitivní skenovací techniky oka lze zjistit známky onemocnění Alzheimerovy choroby (AD). Projeví se jako změny na drobných cévkách na očním pozadí.

Porod mrtvého dítěte neovlivňuje průběh dalšího těhotenství

3. 3. 2019

Ženy, které znovu otěhotní do roka po narození mrtvého dítěte (stillbirth), nemají vyšší riziko, že se totéž přihodí znovu, ani vyšší riziko předčasného porodu nebo porodu dítěte malého vzhledem ke gestačnímu věku.

Menší zlo při léčbě dny

24. 2. 2019

Americká FDA vydala varování ohledně bezpečnosti léku na chronickou hyperurikémii s účinnou látkou febuxostat. Podle rozsáhlé postmarketingové studie tato látka zvyšuje riziko úmrtí ve srovnání s jinými látkami pro terapii tohoto onemocnění, zejména s allopurinolem.

Partneři projektu

Webinář

Webinář

Webinář

12 | 6 | 2018

The Richtfax Connect Solution