Novinky

Těhotenská hypertenze předznamenává demenci v pozdním věku

8. 11. 2018

Ženy, které v těhotenství trpí preeklampsií, mají více než trojnásobně vyšší riziko, že se u nich ve stáří vyvine demence.

Nový lék na chřipku po 20 letech ve fázi III

7. 11. 2018

Závěrečná fáze testování prokázala, že protichřipkový lék baloxavir marboxil výrazně omezuje symptomy nemoci u pacientů s vysokou tendencí k vážným komplikacím (nad 65 let, astma, chronická plicní onemocnění, srdeční onemocnění či morbidní obezita).

Hypertenze souvisí s nemocemi dásní

2. 11. 2018

Pacienty s vysokým tlakem, kteří trpí onemocněním dásní, mají o 2 mmHg až 3 mmHg vyšší tlak a zároveň na ně méně účinkuje příslušná medikace.

Radikálnější hysterektomie jsou bezpečnější

2. 11. 2018

Minimálně invazivní operace v raném stadiu karcinomu cervixu (stage IA2 a IB1) znamenají pro pacientky vyšší riziko recidivy onemocnění i dřívějšího úmrtí ve srovnání s konvenční „otevřenou“ hysterektomií.

První bezkontrastní koronární angioplastika v ČR

2. 11. 2018

Unikátní léčebný zákrok - koronární angioplastiku bez použití kontrastní látky - provedl  tým intervenčních kardiologů FN Brno pod vedením doc. MUDr. Petra Kaly, Ph.D.

Další možnost léčby CA kolorektálu

20. 10. 2018

Jihočeské onkologické dny 2018 mimo jiné potvrdily užitečnost relativně nového přípravku trifluridine/tipiracil (Lonsurf) jako modality pro třetí a vyšší linii léčby u předléčených pacientů s kolorektálním karcinomem.

Chemoterapie při ca prsu může způsobit pokles kognice

4. 10. 2018

U části žen po chemoterapii rakoviny prsu se po prvních dvou letech léčby projeví snížená schopnost pozornosti, rychlosti myšlení a rozhodování. Tvrdí to nová studie publikovaná v Journal of Clinical Oncology.

Odstartovala reforma české psychiatrie

30. 9. 2018

Slavnostním přestřižením pásky Centra pro duševní zdraví v Praze 9 ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch oficiálně spustil reformu psychiatrické péče.

Partneři projektu

Webinář

Webinář

Webinář

12 | 6 | 2018

The Richtfax Connect Solution