Aktuality

01 | 12 | 2020

LDL se dá zdolat

U pacientů s familiární hypercholesterolemií, u nichž jiné terapie na snížení lipoproteinu selhávají, dokáže nová monoklonální protilátka evinacumab snížit hladinu LDL o polovinu.

Aktuality

27 | 11 | 2020

Lék na diabetes léčí srdeční selhání

Evropská komise rozhodnla o registraci dapagliflozinu (Forxiga) jako prvního zástupce skupiny gliflozinů pro léčbu dospělých pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí.

Aktuality

Antiinfectives News č. 2/2020 Czech edition

01 | 12 | 2020

Právě vychází nové číslo časopisu Antiinfectives News.

Diabetology News č. 3/2020 Czech edition

19 | 11 | 2020

Již brzy vyjde nové číslo Diabetology News Czech edition.

Neuroendocrine Tumors News č. 1/2020 Czech edition

16 | 11 | 2020

Vychází první letošní Neuroendocrine Tumors News.

Aktuality

Nová videa

Přednášky

8. podzimní edukační seminář

19 | 11 | 2020 | cz

hematologie a transfuzní lékařství, - Myelodysplastický syndrom, - hematoonkologie

RNDr. Monika Beličková, Ph.D., MUDr. Petra Bělohlávková, prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., MUDr. Libor Červinek, Ph.D., doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D, Mgr. Šárka Ransdorfová, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

Přednášky

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského...

26 | 10 | 2020 | cz

klinická onkologie, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom plic, melanom, karcinom prostaty, karcinom ledvin

MUDr. Eugen Kubala

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů

Nejčtenější

Použitie metylénovej modrej u pediatrického pacienta s rabdomyosarkómom

20 | 10 | 2020 | Igor Jenčo | Podpůrná léčba 3/2020 Czech Edition

Úvod Ifosfamid sa v liečbe sarkómov mäkkých tkanív v pediatrickej populácii používa už niekoľko desaťročí. Jeho liečebný efekt je nespochybniteľný a v kombináciách s inými cytostatikami patrí k hlavným liekom v prakticky všetkých terapeutických protokoloch pre uvedené ochorenia. Vzhľadom na dĺžku používania v onkologickej praxi sú jeho vedľajšie účinky dobre známe. Medzi menej časté prejavy toxicity patrí aj vplyv na centrálny nervový systém. Na kazuistike pacienta...

Nejsledovanější

Komerce