This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 1/2024

Příčiny úmrtí pacientů s DM. Data z Diabetologického registru České republiky

Martina Nováková 1, Lucie Tománková 1, Klára Benešová 2, 3, Jiří Jarkovský 2, 3, Iva Holmerová 4, Ladislav Dušek 2, 3, Milan Kvapil 1

1 Geriatrická interní klinika
2 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
3 Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
4 Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

Souhrn Diabetologický registr České republiky nabízí v současnosti data o mortalitě a příčinách úmrtí pacientů s diabetem během let 2010–2022. Základní analýzy ukazují významné trendy. Došlo k přesunu solidních tumorů na první místo v příčinách úmrtí a je zřejmý setrvalý trend úmrtí v důsledku infarktu myokardu. Klíčová slova: diabetologický registr, mortalita diabetiků   Úvod Diabetologický...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu