Aktuality

27 | 11 | 2020

Starnutie je možné zastaviť

Izraelskí vedci údajne dokázali úspešne zvrátiť v ľudských bunkách proces biologického starnutia jednoduchým použitím kyslíka. 

Aktuality

24 | 11 | 2020

Spolupráca Praha – New York pokračuje

Pražská Nemocnice Na Homolce podpísala memorandum o ďalšej spolupráci s newyorskou nemocnicou Mount Sinai Heart.

Aktuality

Antiinfectives News č. 2/2020 Czech edition

01 | 12 | 2020

Práve vychádza nové číslo časopisu Antiinfectives News.

Diabetology News č. 3/2020 Czech edition

20 | 11 | 2020

Už čoskoro vyjde nové číslo Diabetology News Czech edition.

Neuroendocrine Tumors News č. 1/2020 Czech edition

16 | 11 | 2020

Vychádza prvé tohtoročné číslo Neuroendocrine Tumors News.

Aktuality

NOVÉ VIDEÁ

Prednášky

8. podzimní edukační seminář

19 | 11 | 2020 | cz

hematológia a transfúzne lekárstvo, - Myelodysplastický syndrom, - hematoonkologie

RNDr. Monika Beličková, Ph.D., MUDr. Petra Bělohlávková, prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., MUDr. Libor Červinek, Ph.D., doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D, Mgr. Šárka Ransdorfová, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

Prednášky

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského...

26 | 10 | 2020 | cz

klinická onkológia, karcinóm prsníka, kolorektálny karcinóm, karcinóm pľúc, melanom, karcinóm prostaty, karcinóm obličiek

MUDr. Eugen Kubala

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů

Najčítanejšie

Použitie metylénovej modrej u pediatrického pacienta s rabdomyosarkómom

20 | 10 | 2020 | Igor Jenčo | Podpůrná léčba 3/2020 Czech Edition

Úvod Ifosfamid sa v liečbe sarkómov mäkkých tkanív v pediatrickej populácii používa už niekoľko desaťročí. Jeho liečebný efekt je nespochybniteľný a v kombináciách s inými cytostatikami patrí k hlavným liekom v prakticky všetkých terapeutických protokoloch pre uvedené ochorenia. Vzhľadom na dĺžku používania v onkologickej praxi sú jeho vedľajšie účinky dobre známe. Medzi menej časté prejavy toxicity patrí aj vplyv na centrálny nervový systém. Na kazuistike pacienta...

Najsledovanejšie

Komercia