Aktuality

13. 6. 2024

GLP-1 podporujú plasticitu mozgu a chudnutie pri myšiach

Je možné zdvojnásobiť úbytok hmotnosti spojený s liekmi GLP-1 tým, že sa okrem hormónu pridajú určité molekuly podporujúce plasticitu.

Aktuality

10. 6. 2024

Nízkotučná strava pomáha znížiť riziko karcinómu pľúc

Nízkotučná strava je spojená s nižším rizikom rakoviny pľúc, a to predovšetkým u fajčiarov.


Aktuality

Antiinfectives News č. 1/2024

17. 5. 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01. 5. 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28. 3. 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.

Aktuality

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

EVENT REPORT Z ASCO© 2020 - KARCINÓM PRSNÍKA. GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

16. 2. 2021 | SLO | 2 kredity

klinická onkologie, karcinom prsu

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

NOVÉ VIDEÁ

Najčítanejšie

Příčiny úmrtí pacientů s DM. Data z Diabetologického registru České republiky

Martina Nováková 1, Lucie Tománková 1, Klára Benešová 2, 3, Jiří Jarkovský 2, 3, Iva Holmerová 4, Ladislav Dušek 2, 3, Milan Kvapil 1

Souhrn Diabetologický registr České republiky nabízí v současnosti data o mortalitě a příčinách úmrtí pacientů s diabetem během let 2010–2022. Základní analýzy ukazují významné trendy. Došlo k přesunu solidních tumorů na první místo v příčinách úmrtí a je zřejmý setrvalý trend úmrtí v důsledku infarktu myokardu. Klíčová slova: diabetologický registr, mortalita diabetiků   Úvod Diabetologický...

Najsledovanejšie

Videa

MANAŽMENT PACIENTA S KARCINÓMOM Z MERKELOVÝCH BUNIEK

06. 6. 2024 | sk

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení, dermatovenerológia

doc. MUDr. Katarína Rejleková, PhD.

ESO Tour 9 2024 – Aktuálne prístupy a možnosti liečby malígnych nádorov kože