Aktuality

25. 7. 2021

Penicilín mení mozog

Penicilín a ďalšie antibiotiká ako ampicilín a amoxicilín menia nielen metabolizmus s imunitou, ale aj mozog. Podľa nového výskumu menia v kľúčových oblastiach vyvíjajúceho sa mozgu mikrobióm a génovú expresiu, ktorá umožňuje bunkám reagovať na meniace sa prostredie.

Aktuality

21. 7. 2021

Sekvenovanie bude jednoduchšie

Novú metódu značenia DNA, ktorú bude možné využiť na sekvenovanie DNA pomocou elektrochemickej detekcie, vyvinul tím Ing. Michala Hocka, CSc., DSc., z Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR a Karlovej univerzity v spolupráci s Ciarou K. O'Sullivan, PhD. Metóda zjednoduší a urýchli sekvenovanie DNA.

Aktuality

Lung Cancer News Slovak edition č. 1/2021

23. 7. 2021

Prečítajte si Lung Cancer News – slovenské vydanie č. 1/2021.

Detská endokrinológia č. 1/2021 už online!

20. 7. 2021

Toto vydanie časopisu je z hlavnej časti venované X-viazanej hypofosfatemickej rachitíde.

Pripravujeme nové číslo časopisu Diabetology News Czech edition

29. 6. 2021

Prvé tohtoročné číslo Diabetology News Czech edition.

Aktuality

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

1. 5. 2021 | CZE

hematológia a transfúzne lekárstvo, Myelodysplastický syndrom, klinická onkológia

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE

hematológia a transfúzne lekárstvo, Myelodysplastický syndrom, hematoonkológia

NOVÉ VIDEÁ

Webináre

Současné postupy v léčbě AML

24. 6. 2021 | CZE

hematológia a transfúzne lekárstvo, hematoonkológia, klinická onkológia

prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D., MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Současné postupy v léčbě AML

Najčítanejšie

Abstrakty – Postery

ONCOSCAN ANALYSIS OF GOOD AND BAD RESPONDERS TO BEVACIZUMAB AMONG MCRC PATIENTS K. BARTÁKOVÁ, B. BLUMOVÁ, H. ŠTEFANOVÁ, V. HOLINKOVÁ, M. RABČANOVÁ, JANA VRBKOVÁ, R. SLAVKOVSKÝ, J. DRÁBEK Institute of Molecular and Translational Medicine, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, Czech Republic Key words: colorectal cancer, biologic therapy, tumours mutated in RAS genes...

Najsledovanejšie

Webináre

Současné postupy v léčbě AML

30. 6. 2021 | cz

hematológia a transfúzne lekárstvo, hematoonkológia, klinická onkológia

prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D., MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Současné postupy v léčbě AML

Komercia