Aktuality

22. 2. 2021

Čo zrýchľuje starnutie?

Mužské pohlavie, fajčenie, nadváha a depresia spôsobujú rýchlejšie starnutie. Holandská štúdia zistila, že biologické starnutie súvisí nielen s fyzickým, ale aj s mentálnym stavom.

Aktuality

Immuno Oncotherapy News č. 2/2020 SLOVAK EDITION

15. 2. 2021

Nenechajte si ujsť ďalšie Immuno Oncotherapy News!

Acromegaly News č. 2/2020 SLOVAK EDITION

03. 2. 2021

Už ste čítali nový Acromegaly News?

Multiple Sclerosis News č. 2/2020 SLOVAK EDITION

29. 1. 2021

Ďalšie číslo Multiple Sclerosis News.

Aktuality

EVENT REPORT Z ASCO© 2020 - KARCINÓM PRSNÍKA. GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

16. 2. 2021 | SLO | 2 kredity

karcinóm prsníka

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE

hematológia a transfúzne lekárstvo, Myelodysplastický syndrom, hematoonkológia

8. podzimní edukační seminář

8. 12. 2020 | CZE | 3 kredity

hematológia a transfúzne lekárstvo, Myelodysplastický syndrom, hematoonkológia

NOVÉ VIDEÁ

PELGRAZ PFI – Nový trend pro zlepšení kvality života onkologických pacientů

25. 2. 2021 | CZE

- karcinom prsu, klinická onkológia, - karcinom prsu

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; Mgr. MBA Simona Šípová

Prednášky

PARPi a imunoterapie v léčbě ovariálního karcinomu

20. 1.| 2021 | CZE

gynekológia a pôrodníctvo, klinická onkológia

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

12. PragueONCO

Najčítanejšie

Role imunoterapie u spinocelulárního (skvamózního) karcinomu jícnu

13. 1. 2021 | Stanislav Batko |

Karcinom jícnu v celosvětovém měřítku patří do první desítky nádorů v incidenci i mortalitě. Spinocelulární (skvamózní) karcinomy dominují v rozvojovém světě, adenokarcinomy převažují v rozvinutých zemích. Většina pacientů je diagnostikována s pokročilým či metastatickým onemocněním, což se podílí na jejich závažné prognóze. Mezi adenokarcinomy a spinocelulárními karcinomy však doposud přetrvává výrazná disproporce v léčebných možnostech pro metastazující onemocnění. Spinocelulární karcinomy zůstávaly dlouhou dobu mimo hlavní proud zájmu výzkumu, v důsledku čehož pro ně nejsou dostupné žádné randomizované studie fáze posuzující účinnost chemoterapie.

Najsledovanejšie

Onkogynekologie

21. 1. 2021 | cz

David Cibula, Pavel Dundr, Roman Kocián, Luboš Petruželka, Michal Zikán

12. PragueONCO

Komercia