Aktuality

2. 6. 2023

GLP-1 pomáhajú i proti rakovine

Aktuality

29. 5. 2023

Nová liečba Crohnovej choroby


Aktuality

Antiinfectives News 1/2023

16. 5. 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16. 5. 2023

Úvodný príspevok aprílového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou zoznamuje s autológnou transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek ako jednou z možností liečby agresívnej formy roztrúsenej sklerózy.

PragueONCO News 1/2023

24. 4. 2023

Ohliadnutím sa za týmto ročníkom kolokvia sú PragueONCO News, ktoré práve vyšli.

Aktuality

8. podzimní edukační seminář

8. 12. 2020 | CZE | 3 kredity

hematológia a transfúzne lekárstvo, Myelodysplastický syndrom, hematoonkológia

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE

hematológia a transfúzne lekárstvo, Myelodysplastický syndrom, hematoonkológia

EVENT REPORT Z ASCO© 2020 - KARCINÓM PRSNÍKA. GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

16. 2. 2021 | SLO | 2 kredity

klinická onkológia, karcinóm prsníka

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

NOVÉ VIDEÁ

14. PragueONCO

25. ledna 2023 | CZE

klinická onkologie

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. a prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2023

Najčítanejšie

ABSTRAKTY

Účinek inhibitorů sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2) na aterosklerózu: od farmakologie po preklinická a klinická terapeutika Theranostics 2021; 11(9): 4502–4515. doi: 10.7150/thno.54498. Zhenghong Liu, Xiaoxuan Ma, Iqra Ilyas, Xueying Zheng, Sihui Luo, Peter J. Little, Danielle Kamato, Amirhossein Sahebkar, Weiming Wu, Jianping Weng, Suowen Xu Inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2i) jsou novými perorálními léky pro terapii pacientů s diabetem...

Najsledovanejšie