Aktuality

08 | 09 | 2020

Proti predčasným pôrodom

Predikciu a prevenciu predčasného pôrodu má za cieľ spoločný projekt Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe a 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity a Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIŠ).

Aktuality

08 | 09 | 2020

Veľkosť pupíl ukazuje dĺžku života

U pacientov so srdcovým zlyhaním môže veľkosť zrenice predpovedať potrebu hospitalizácie, alebo dokonca riziko úmrtia.

Aktuality

BioIdentity News 2/2020 Slovak edition

08 | 09 | 2020

Už teraz pre vás usilovne pripravujeme ďalšie číslo časopisu BioIdentity News.

Detská endokrinológia 1/2020 Slovak edition

08 | 09 | 2020

Detská endokrinológia 1/2020 Slovak edition

Breast Cancer News 2/2020 Czech Edition

24 | 08 | 2020

Vychádza nové číslo časopisu Breast Cancer News Czech Edition.

Aktuality

Nová videa

Webináře

NOVINKY V LÉČBĚ NÁDORU KŮŽE, PROSTATY A KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

18 | 06 | 2020

klinická onkologie, kolorektální karcinom, melanom

MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D., MUDr. Ivana Kosíková, MUDr. Vítězslav Vít

Webináře

Multidisciplinárny prístup v liečbe pacientov s kolorektálnym karcinomóm

11 | 06 | 2020

klinická onkologie, kolorektální karcinom, melanom

MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Dominik Juskanič, MUDr. Ján Solčiansky, PhDr. Lucia Vasiľková

Komercia