Aktuality

14. 9. 2022

Modré svetlo môže urýchľovať starnuti

Modré svetlo môže okrem iných problémov ovplyvňovať i základné bunkové funkcie a urýchľovať starnutie.

Aktuality

Česká diabetologie č. 1/2022

17. 5. 2022

Vyšlo prvé tohtoročné vydanie České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10. 5. 2022

Práve vychádza Podpůrná léčba.

Neuroendocrine Tumors News č. 1/2022 Czech edition

10. 4. 2022

Prvé tohtoročné číslo Neuroendocrine Tumors News otvára editoriál MUDr. J. Barkmanovej.

Aktuality

8. podzimní edukační seminář

8. 12. 2020 | CZE | 3 kredity

hematológia a transfúzne lekárstvo, Myelodysplastický syndrom, hematoonkológia

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE

hematológia a transfúzne lekárstvo, Myelodysplastický syndrom, hematoonkológia

EVENT REPORT Z ASCO© 2020 - KARCINÓM PRSNÍKA. GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

16. 2. 2021 | SLO | 2 kredity

klinická onkológia, karcinóm prsníka

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

NOVÉ VIDEÁ

13. PragueONCO

26. ledna 2022 | CZE

klinická onkologie

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. a prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Najčítanejšie

Praktické poznámky k léčbě psoriatické artritidy

Karel Pavelka

Souhrn Algoritmus léčby psoriatické artritidy (PsA) se v posledních letech výrazně změnil, a to jednak příchodem nových léků, ale i strategií léčby. Cílem přehledné práce je tyto změny přiblížit, a zvláště zdůraznit jejich praktické dopady na léčbu. V první částí příspěvku je PsA popsána jako heterogenní systémové onemocnění a jsou diskutovány obecné problémy při diagnostice...

Najsledovanejšie

Komercia