O World Mednet

World MedNet  je internetový portál, ktorý ponúka lekárom informácie z ich odborov na jednom mieste a bude už čoskoro vaším pomocníkom pri hľadaní pracovného miesta v zdravotníctve.

 

Nájdete tu pestrý prehľad domácich odborných akcií.

 

Webové stránky sú prehľadne členené na tri zložky – Library MedNet, Academy MedNet a TV MedNet.

 

Library MedNet – knižnica, v ktorej sú zverejnené odborné články z časopisov a separáty vydávané tak agentúrou We Make Media, ako aj inými spoločnosťami

 

TV MedNet  –  široká ponuka prednášok z odborných kongresov, záznamov lekárskych operácií, rozhovorov so špecialistami z jednotlivých odborov a ďalšie.

 

Academy MedNet – edukačná zložka zameraná výlučne na vzdelávanie lekárov

 

NOVÉ VIDEÁ

20. 5. 2021 | SLO

MANAŽMENT NEŽIADUCICH ÚČINKOV IMUNOTERAPIE

klinická onkológia, radiačná onkológia

MUDr. Magdaléna Jablonická

ESO Tour 2021 – Imunoterapia pri onkologických diagnózach

20. 5. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI NSCLC

klinická onkológia, radiačná onkológia

MUDr. Michal Urda

ESO Tour 2021 – Imunoterapia pri onkologických diagnózach

20. 5. 2021 | SLO

SÚČASNÉ MOŽNOSTI LIEČBY NEMELANÓMOVÝCH...

klinická onkológia, radiačná onkológia, dermatovenerológia

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

ESO Tour 2021 – Imunoterapia pri onkologických diagnózach

20. 5. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA V LIEČBE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

klinická onkológia, radiačná onkológia

MUDr. Vladimír Malec, PhD.

ESO Tour 2021 – Imunoterapia pri onkologických diagnózach

Partneři projektu