O World Mednet

World MedNet  je internetový portál, ktorý ponúka lekárom informácie z ich odborov na jednom mieste a bude už čoskoro vaším pomocníkom pri hľadaní pracovného miesta v zdravotníctve.

 

Nájdete tu pestrý prehľad domácich odborných akcií.

 

Webové stránky sú prehľadne členené na tri zložky – Library MedNet, Academy MedNet a TV MedNet.

 

Library MedNet – knižnica, v ktorej sú zverejnené odborné články z časopisov a separáty vydávané tak agentúrou We Make Media, ako aj inými spoločnosťami

 

TV MedNet  –  široká ponuka prednášok z odborných kongresov, záznamov lekárskych operácií, rozhovorov so špecialistami z jednotlivých odborov a ďalšie.

 

Academy MedNet – edukačná zložka zameraná výlučne na vzdelávanie lekárov

 

NOVÉ VIDEÁ

21. 10. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

dermatovenerológia, melanom, klinická onkológia, otorinolaryngológia, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, výživa, imunoterapia onkologických ochorení, nádory hlavy a krku

MUDr. Róbert Godál , MUDr.. Klaudia Gočárová, PhD., MUDr. Matěj Hrnčár, PhD., MUDr Branislav Bystrický, PhD., MPH

Eso Tour 2021

21. 10. 2021 | SLO

NÁDOROVÁ KACHEXIA V ESMO ODPORÚČANIACH

klinická onkológia, výživa, gastroenterológia

MUDr. Lucia Dzurillová

Eso Tour 2021

21. 10. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA V MANAŽMENTE HEPATOCELULÁRNEHO...

klinická onkológia, vnútorné lekárstvo

MUDr. Matej Hrnčár, PhD.

Eso Tour 2021

21. 10. 2021 | SLO

MOŽNOSTI IMUNOTERAPIE V LIEČBE REKURENTNÉHO A/ALEBO...

klinická onkológia, otorinolaryngológia, nádory hlavy a krku

MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.

Eso Tour 2021

Partneři projektu