O World Mednet

World MedNet  je internetový portál, ktorý ponúka lekárom informácie z ich odborov na jednom mieste a bude už čoskoro vaším pomocníkom pri hľadaní pracovného miesta v zdravotníctve.

 

Nájdete tu pestrý prehľad domácich odborných akcií.

 

Webové stránky sú prehľadne členené na tri zložky – Library MedNet, Academy MedNet a TV MedNet.

 

Library MedNet – knižnica, v ktorej sú zverejnené odborné články z časopisov a separáty vydávané tak agentúrou We Make Media, ako aj inými spoločnosťami

 

TV MedNet  –  široká ponuka prednášok z odborných kongresov, záznamov lekárskych operácií, rozhovorov so špecialistami z jednotlivých odborov a ďalšie.

 

Academy MedNet – edukačná zložka zameraná výlučne na vzdelávanie lekárov

 

NOVÉ VIDEÁ

9. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce idiopatické...

hematológia a transfúzne lekárstvo

MUDr. Eva Konířová

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2021

9. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce akutní myeloidní leukemie

hematológia a transfúzne lekárstvo, hematoonkológia

MUDr. Barbora Weinbergerová

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2021

9. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce myelom

hematológia a transfúzne lekárstvo, hematoonkológia

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2021

9. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce myelodysplastického...

hematológia a transfúzne lekárstvo, hematoonkológia, Myelodysplastický syndrom

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2021

Partneři projektu