O World Mednet

World MedNet  je internetový portál, ktorý ponúka lekárom informácie z ich odborov na jednom mieste.

Nájdete tu pestrý prehľad domácich odborných akcií.

 

Webové stránky sú prehľadne členené na tri zložky – Library MedNet, Academy MedNet a TV MedNet.

 

Library MedNet – knižnica, v ktorej sú zverejnené odborné články z časopisov a separáty vydávané tak agentúrou We Make Media, ako aj inými spoločnosťami

 

TV MedNet  –  široká ponuka prednášok z odborných kongresov, záznamov lekárskych operácií, rozhovorov so špecialistami z jednotlivých odborov a ďalšie.

 

Academy MedNet – edukačná zložka zameraná výlučne na vzdelávanie lekárov.

 

NOVÉ VIDEÁ

11. 4. 2024 | SLO

I. IO fórum 2024 – IMUNOTERAPIA PRI KARCINÓME...

klinická onkológia, kolorektálny karcinóm, imunoterapia onkologických ochorení, karcinóm pľúc, karcinóm pankreasu, karcinóm obličiek

Koordinátor: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

ImunoOnko fórum 2024 – IO fórum

11. 4. 2024 | SLO

I. IO fórum 2024 – POKROKY A OTÁZNIKY V...

klinická onkológia, kolorektálny karcinóm, imunoterapia onkologických ochorení, karcinóm pľúc, karcinóm pankreasu, karcinóm obličiek

Koordinátor: MUDr. Radovan Barila, PhD.

ImunoOnko fórum 2024 – IO fórum

11. 4. 2024 | SLO

I. IO fórum 2024 – KONTROVERZIE V IMUNOTERAPII

klinická onkológia

Koordinátor: MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

ImunoOnko fórum 2024 – IO fórum

21. 11. 2023 | SLO

ADC V TERAPII POKROČILÉHO KARCINÓMU PRSNÍKA –...

klinická onkológia, imunoterapia onkologických ochorení

MUDr. Miroslava Malejčíková

ESO Tour 8 2023 – Aktuálne prístupy a možnosti liečby karcinómu prsníka

Partneři projektu