Aktuality

19. 5. 2022

Nový lék na DM2 s dosud nejvyšším efektem

FDA schválil nový lék, který je prvním lékem ve své třídě pro léčbu cukrovky 2. typu a má dosud nejvyšší účinek na redukci váhy.

Aktuality

16. 5. 2022

THC spouští v cévách škodlivou molekulární kaskádu

THC, hlavní psychoaktivní složka marihuany,  může v buňkách cév vyvolat zánět, který riziko kardiovaskulárních onemocnění

Aktuality

Česká diabetologie č. 1/2022

17. 5. 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10. 5. 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09. 4. 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.

Aktuality

8. podzimní edukační seminář

8. 12. 2020 | CZE | 3 kredity

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

EVENT REPORT Z ASCO© 2020 - KARCINÓM PRSNÍKA. GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

16. 2. 2021 | SLO | 2 kredity

klinická onkologie, karcinom prsu

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

Nová videa

13. PragueONCO

26. ledna 2022 | CZE

klinická onkologie

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. a prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Přednášky

Vybraná sdělení ze sekce melanom

22. 10. 2021 | CZE

klinická onkologie, melanom

MUDr. Eugen Kubala

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2021

Přednášky

Vybraná sdělení ze sekce imunoterapie

25. 10. 2021 | CZE

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Eugen Kubala

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2021

Nejčtenější

Imunoterapie v 1. linii u pacientů s metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic

01/2022| Jan Špaček | ESO Journal 1/2022 Czech edition

ÚVOD Léčebné algoritmy pro pacienty s generalizovaným nemalobuněčným karcinomem plic prošly v poslední dekádě v souvislosti s mimořádným vědeckým pokrokem a následnou klinickou aplikací principů personalizované a precizní medicíny dramatickými změnami. Budoucnost léčby onkologického pacienta je genomicky a biomarkerově řízená terapie šitá na míru klinické charakteristice nemocného a jeho konkrétního nádoru (personalizovaná medicína). Je to...

Nejsledovanější

Komerce