Aktuality

14. 9. 2021

Úbytek výšky u žen předvídá úmrtnost na mrtvici

Výrazný úbytek výšky ve středním věku je u žen spojen s více než dvojnásobným zvýšením rizika úmrtí na mozkovou mrtvici.

Aktuality

7. 9. 2021

Cholesterol pomáhá rakovinovým buňkám růst

Studie na myších in vitro zkoumala souvislost mezi hladinou cholesterolu a růstem a šířením rakovinných buněk. Výsledky odhalují dosud neobjevený mechanismus, kterým zvýšený cholesterol ovlivňuje rakovinné buňky v těle.

Aktuality

Podpůrná léčba č. 3/2021 Czech edition

17. 9. 2021

Vychází nová Podpůrná léčba.

Pracujeme na novém čísle České diabetologie

09. 9. 2021

V dalším vydání České diabetologie se budeme zabývat tématem Diabetes mellitus a transplantace.

Nové vydání časopisu Antiinfectives News Czech edition

31. 8. 2021

Časopis vyjde v první polovině září 2021.

Aktuality

8. podzimní edukační seminář

8. 12. 2020 | CZE | 3 kredity

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

EVENT REPORT Z ASCO© 2020 - KARCINÓM PRSNÍKA. GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

16. 2. 2021 | SLO | 2 kredity

klinická onkologie, karcinom prsu

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

Nová videa

Webináře

IO fórum - NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY

24. 9. 2021 | CZE

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. , prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., MUDr. Marie Drösslerová, Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Přednášky

Shrnutí sekce karcinomu plic

30. 6. 2021 | CZE

klinická onkologie, karcinom plic

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Novinky z nejvýznamnějšího setkání onkologů 2021

Přednášky

Vybraná sdělení ze sekce kožních malignit

30. 6. 2021 | CZE

klinická onkologie, melanom, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Novinky z nejvýznamnějšího setkání onkologů 2021

Nejčtenější

Cemiplimab v léčbě pokročilého mnohočetného spinocelulárního karcinomu kůže

08/2021| Martina Chodacká | ESO Journal 2/2021 Czech edition

Souhrn Nemelanomové kožní nádory jsou nejčastějšími nádorovými onemocněními. Základem léčby je u těchto nádorů léčba chirurgická a radiační. V případě lokální inoperabilní recidivy či generalizace onemocnění po selhání lokoregionální léčby byly donedávna možnosti systemové léčby (chemoterapie a biologická léčba) výrazně omezené a měly minimální léčebný efekt. Průlom v terapii přinesl cemiplimab, další molekula ze skupiny...

Nejsledovanější

Webináře

Současné postupy v léčbě AML

30. 6. 2021 | cz

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie, klinická onkologie

prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D., MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Současné postupy v léčbě AML

Komerce