Aktuality

10. 1. 2022

Objeveny nové srdeční buňky

Vědci v srdci objevili nový typ gliových buněk. Dosud se domnívali, že nexus glia se vyskytuje pouze v centrální nervové soustavě.

Aktuality

Immuno-Oncotherapy News č. 2/2021 Czech edition

27. 12. 2021

Připravujeme nové číslo Immuno-Oncotherapy News.

Myelodysplastic Syndrome News č. 2/2021 Czech edition

21. 12. 2021

Podzimní vydání MDSN v roce 2021 opět přineslo řadu zajímavých článků.

Neuroendocrine Tumors News č. 3/2021 Czech edition

05. 12. 2021

Přečtěte si nové vydání Neuroendocrine Tumors News.

Aktuality

8. podzimní edukační seminář

8. 12. 2020 | CZE | 3 kredity

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

EVENT REPORT Z ASCO© 2020 - KARCINÓM PRSNÍKA. GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

16. 2. 2021 | SLO | 2 kredity

klinická onkologie, karcinom prsu

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

Nová videa

Přednášky

Vybraná sdělení ze sekce melanom

22. 10. 2021 | CZE

klinická onkologie, melanom

MUDr. Eugen Kubala

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2021

Přednášky

Vybraná sdělení ze sekce imunoterapie

25. 10. 2021 | CZE

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Eugen Kubala

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2021

Přednášky

Vybraná sdělení ze sekce karcinomu prsu

4. 10. 2021 | CZE

klinická onkologie, karcionm prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2021

Nejčtenější

Dlouhodobá remise metastatického neuroendokrinního tumoru pankreatu po transplantaci jater

12/2021| Jiří Tomášek 1, Vladimír Mejzlík 2 | Neuroendocrine Tumors News 3/2021 Czech edition

Úvod Společně s hepatocelulárním karcinomem jsou jaterní metastázy neuroendokrinních tumorů (NET) jednou z mála možných onkologických indikací pro transplantaci jater. Podle doporučení ESMO z roku 20201 lze u gastroenteropankreatických tumorů zvažovat transplantaci jater při neresekabilních jaterních metastázách v přísně indikovaných případech. Předpokladem je splnění několika podmínek: vyloučení extrahepatálního postižení, histologická verifikace diferenciace NET G1 nebo...

Nejsledovanější

Webináře

Současné postupy v léčbě AML

30. 6. 2021 | cz

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie, klinická onkologie

prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D., MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Současné postupy v léčbě AML

Komerce