Aktuality

05 | 09 | 2020

Velikost pupil ukazuje délku života

U pacientů se srdečním selháním může velikost zornice předpovědět potřebu hospitalizace, nebo dokonce riziko úmrtí. 

Aktuality

01 | 09 | 2020

Proti předčasným porodům

Predikci a prevenci předčasného porodu má za cíl společný projekt Gynekologicko-porodnické klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Aktuality

BioIdentity News 2/2020 Slovak edition

10 | 09 | 2020

Detská endokrinológia 1/2020 Slovak edition

10 | 09 | 2020

Rheumatology News 2/2020 Czech edition

04 | 09 | 2020

Nové podzimní číslo Rheumatology News Czech edition vyjde v první půlce září 2020.

Aktuality

Nová videa

Přednášky

Výběr ze sekce chronické myeloidní leukemie

08 | 09 | 2020

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Přednášky

Výběr ze sekcí chronické lymfocytární leukemie a maligních lymfomů

08 | 09 | 2020

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.

Komerce