Aktuality

27. 11. 2023

Výskyt papilárního karcinomu, MALT lymfomu a non Hodgkinova lymfomu štítné žlázy

Papilární karcinom štítné žlázy je nejčastějším typem nádoru štítné žlázy, Lymfomy jsou poměrně vzácné. Hlavně u MALT lymfomu štítné žlázy je popisována silná asociace s chronickým zánětem.

Aktuality

22. 11. 2023

Vliv soli na krevní tlak dokázán

Vynechání pouhé jedné lžičky soli denně snižuje krevní tlak téměř stejně jako léky.


Aktuality

Cystická fibróza č. 2/2023

20. 11. 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03. 11. 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01. 11. 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.

Aktuality

8. podzimní edukační seminář

8. 12. 2020 | CZE | 3 kredity

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

EVENT REPORT Z ASCO© 2020 - KARCINÓM PRSNÍKA. GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

16. 2. 2021 | SLO | 2 kredity

klinická onkologie, karcinom prsu

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

Nová videa

Nejčtenější

Online Dating in the Modern Era

The world of online dating has revolutionized the way people connect and find love. With the advent of technology, individuals no longer need to rely solely on traditional methods of meeting potential partners. Benefits of Online Dating Convenience: Users can access profiles from the comfort of their homes. Variety: Platforms offer a vast pool of...

Nejsledovanější