Aktuality

12. 4. 2021

Prenatální stres působí celý život

Prenatální stres u jedinců ovlivňuje individuální odpověď na zátěžové situace až do čtyřicítky. Zasahuje muže a ženy odlišně a jeho efekt může trvat po celý život.

Aktuality

PragueONCO News č. 1/2021

19. 4. 2021

Již brzy vyjdou noviny PragueONCO News.

Case Report: Spinalioma

19. 4. 2021

V dubnu jsme pro vás připravili třetí vydání souboru kazuistik Case Report, tentokrát na téma spinocelulární karcinom kůže (CSCC).

Nové čtení v Sesterně č. 2/2021

16. 4. 2021

Pusťte jaro dovnitř a nadechněte se – ale správně!

Aktuality

EVENT REPORT Z ASCO© 2020 - KARCINÓM PRSNÍKA. GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

16. 2. 2021 | SLO | 2 kredity

klinická onkologie, karcinom prsu

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

8. podzimní edukační seminář

8. 12. 2020 | CZE | 3 kredity

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

Nová videa

PELGRAZ PFI – Nový trend pro zlepšení kvality života onkologických pacientů

25. 2. 2021 | CZE

klinická onkologie, karcinom prsu

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; Mgr. MBA Simona Šípová

Rozhovory

Využití robotické chirurgie v onkourologii

22. 1.| 2021 | CZE

chirurgie, klinická onkologie, karcinom prostaty

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

12. PragueONCO

Nejčtenější

Role imunoterapie u spinocelulárního (skvamózního) karcinomu jícnu

13. 1. 2021 | Stanislav Batko | Immuno-oncotherapy News 2/2020 Czech edition

Karcinom jícnu v celosvětovém měřítku patří do první desítky nádorů v incidenci i mortalitě. Spinocelulární (skvamózní) karcinomy dominují v rozvojovém světě, adenokarcinomy převažují v rozvinutých zemích. Většina pacientů je diagnostikována s pokročilým či metastatickým onemocněním, což se podílí na jejich závažné prognóze. Mezi adenokarcinomy a spinocelulárními karcinomy však doposud přetrvává výrazná disproporce v léčebných možnostech pro metastazující onemocnění. Spinocelulární karcinomy zůstávaly dlouhou dobu mimo hlavní proud zájmu výzkumu, v důsledku čehož pro ně nejsou dostupné žádné randomizované studie fáze posuzující účinnost chemoterapie.

Nejsledovanější

Onkogynekologie

21. 1. 2021 | cz

David Cibula, Pavel Dundr, Roman Kocián, Luboš Petruželka, Michal Zikán

12. PragueONCO

Komerce