Aktuality

28. 6. 2022

Lidokain proti migréně

Intravenózní podání lidokainu pomohlo zmírnit bolest u osob s obtížně léčitelnou chronickou migrénou.

Aktuality

25. 6. 2022

Nová kombinace zvyšuje přežití u CA plic

Kombinac ramucirumabu s pembrolizumabem zvyšuje míru přežití o 31 % u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic.

Aktuality

Česká diabetologie č. 1/2022

17. 5. 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10. 5. 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09. 4. 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.

Aktuality

8. podzimní edukační seminář

8. 12. 2020 | CZE | 3 kredity

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

EVENT REPORT Z ASCO© 2020 - KARCINÓM PRSNÍKA. GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

16. 2. 2021 | SLO | 2 kredity

klinická onkologie, karcinom prsu

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

Nová videa

13. PragueONCO

26. ledna 2022 | CZE

klinická onkologie

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. a prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Přednášky

Vybraná sdělení ze sekce melanom

22. 10. 2021 | CZE

klinická onkologie, melanom

MUDr. Eugen Kubala

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2021

Přednášky

Vybraná sdělení ze sekce imunoterapie

25. 10. 2021 | CZE

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Eugen Kubala

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2021

Nejčtenější

Lipeg/pegfilgrastim v praxi

03/2022| Samuel Vokurka | Podpůrná léčba 1/2022 Czech Edition

Z výsledků dotazníku Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP o využití růstových faktorů granulopoezy v běžné onkologické praxi se zaměřením na profylaxi febrilní neutropenie (FN) a udržení dávkové intenzity (DI) při chemoterapii vyplynulo z odpovědí celkem 17 anonymních respondentů (dotazník publikován na podzim 2021 na webových stránkách www.linkos.cz České onkologické společnosti) mimo jiné, že: V indikaci pro profylaxi FN nebo také udržení DI...

Nejsledovanější

Komerce