Aktuality

27. 9. 2023

Reflux k rakovině zřejmě nevede

Rozsáhlá švédská studie vyvrátila zažité představy., že chronický reflux (GERD) má vyšší riziko vzniku rakoviny jícnu.

Aktuality

17. 9. 2023

Sovám hrozí vyšší riziko DM2

U osob s večerním chronotypem se výrazně zvyšuje riziko rozvoje cukrovky.


Aktuality

Česká diabetologie č. 3/2023

23. 8. 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24. 7. 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24. 7. 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.

Aktuality

8. podzimní edukační seminář

8. 12. 2020 | CZE | 3 kredity

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

EVENT REPORT Z ASCO© 2020 - KARCINÓM PRSNÍKA. GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

16. 2. 2021 | SLO | 2 kredity

klinická onkologie, karcinom prsu

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

Nová videa

14. PragueONCO

25. ledna 2023 | CZE

klinická onkologie

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. a prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2023

Nejčtenější

Význam GLP-1 agonistů při ovlivnění obezity u diabetiků 2. typu

06/2023| Eva Račická | Česká Diabetologie 2/2023

Souhrn Obezita je chronická nemoc, která je již nyní považována za závažnou, má charakter celosvětové epidemie. Obezita má za následek vyšší výskyt metabolických onemocnění, zejména diabetu mellitu 2. typu, a vyšší výskyt kardiovaskulárních onemocnění. Obezita je spojena s řadou zdravotních rizik, ovlivňuje invaliditu, délku a kvalitu života, má závažné socioekonomické dopady. Léčba obezity u diabetu mellitu 2. typu by...

Nejsledovanější