Aktuality

25. 1. 2023

Nanočástice jako nosič pro více léčiv

Chemici z MIT vyvinuli nanočástice, které lze naplnit několika léčivy ve snadno kontrolovatelném poměru.

Aktuality

20. 1. 2023

Experimentální vakcína proti glioblastomu

Nová buněčná terapie umožňuje léčbu glioblastomu tím, že eliminuje vzniklé nádory a zároveň působí jako protinádorová vakcína.

Aktuality

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09. 1. 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09. 1. 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09. 1. 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.

Aktuality

8. podzimní edukační seminář

8. 12. 2020 | CZE | 3 kredity

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

EVENT REPORT Z ASCO© 2020 - KARCINÓM PRSNÍKA. GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

16. 2. 2021 | SLO | 2 kredity

klinická onkologie, karcinom prsu

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

Nová videa

Webináře

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY

23. 9. 2022 | CZE

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2022

Nejčtenější

Motivace pacientů s cukrovkou ke snížení tělesné hmotnosti

10/2022| Ivo Toman | Česká Diabetologie 2/2022

Souhrn Co je podstatou vnitřní motivace člověka ke změně k lepšímu v jeho životě? Co je oním hnacím motorem? Na takové otázky přináší odpovědi tento příspěvek. A netýkají se pouze pacientů s diabetem. Klíčová slova motivace, vůle, změna   Úvod Albert Schweitzer (1875–1965) se proslavil svou pomocí slabým, chudým a bezmocným. Přitom byl sám neduživý...

Nejsledovanější

Komerce