Aktuality

06. 3. 2021

Jak zvuk ovlivňuje raný vývoj mozku?

Nový výzkum naznačuje, že zvuk zřejmě ovlivňuje vývoj plodu dříve dokonce ještě před otevřením zvukovodu.

Aktuality

Podpůrná léčba č. 1/2021

04. 3. 2021

Připravujeme pro Vás další číslo Podpůrné léčby.

Podpůrná léčba č. 4/2020

23. 12. 2020

Poslední letošní vydání Podpůrné léčby.

Detská endokrinológia č. 2/2020

22. 12. 2020

Onemocnění endokrinního systému u dětí v Detské endokrinologii již za několik dní.

Aktuality

EVENT REPORT Z ASCO© 2020 - KARCINÓM PRSNÍKA. GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

16. 2. 2021 | SLO | 2 kredity

karcinom prsu

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

8. podzimní edukační seminář

8. 12. 2020 | CZE | 3 kredity

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

Nová videa

PELGRAZ PFI – Nový trend pro zlepšení kvality života onkologických pacientů

25. 2. 2021 | CZE

- karcinom prsu, klinická onkologie, - karcinom prsu

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; Mgr. MBA Simona Šípová

Přednášky

PARPi a imunoterapie v léčbě ovariálního karcinomu

20. 1.| 2021 | CZE

gynekologie a porodnictví, klinická onkologie

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

12. PragueONCO

Nejčtenější

Role imunoterapie u spinocelulárního (skvamózního) karcinomu jícnu

13. 1. 2021 | Stanislav Batko | Immuno-oncotherapy News 2/2020 Czech edition

Karcinom jícnu v celosvětovém měřítku patří do první desítky nádorů v incidenci i mortalitě. Spinocelulární (skvamózní) karcinomy dominují v rozvojovém světě, adenokarcinomy převažují v rozvinutých zemích. Většina pacientů je diagnostikována s pokročilým či metastatickým onemocněním, což se podílí na jejich závažné prognóze. Mezi adenokarcinomy a spinocelulárními karcinomy však doposud přetrvává výrazná disproporce v léčebných možnostech pro metastazující onemocnění. Spinocelulární karcinomy zůstávaly dlouhou dobu mimo hlavní proud zájmu výzkumu, v důsledku čehož pro ně nejsou dostupné žádné randomizované studie fáze posuzující účinnost chemoterapie.

Nejsledovanější

Onkogynekologie

21. 1. 2021 | cz

David Cibula, Pavel Dundr, Roman Kocián, Luboš Petruželka, Michal Zikán

12. PragueONCO

Komerce