Aktuality

27. 11. 2021

Co způsobuju DM 1. typu?

Vědci objasnili, jak oblast chromozomu, známá jako lokus 3p21.31 - ovlivňuje riziko vzniku cukrovky 1. typu.

Aktuality

Lung Cancer News č. 1/2021 Czech edition

29. 10. 2021

Říjnové vydání časopisu Lung Cancer News Czech edition.

Renal Cancer News č. 1/2021 Czech edition

25. 10. 2021

Právě vychází nové číslo Renal Cancer News Czech edition.

Case Reports Multiple Sclerosis září 2021

24. 9. 2021

Připravujeme pro Vás další vydání Case Reports.

Aktuality

8. podzimní edukační seminář

8. 12. 2020 | CZE | 3 kredity

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů

11. 12. 2020 | CZE

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

EVENT REPORT Z ASCO© 2020 - KARCINÓM PRSNÍKA. GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

16. 2. 2021 | SLO | 2 kredity

klinická onkologie, karcinom prsu

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

Nová videa

Přednášky

Vybraná sdělení ze sekce karcinomu prsu

4. 10. 2021 | CZE

klinická onkologie, karcionm prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2021

Přednášky

Vybraná sdělení ze sekce melanom

22. 10. 2021 | CZE

klinická onkologie, melanom

MUDr. Eugen Kubala

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2021

Přednášky

Vybraná sdělení ze sekce imunoterapie

25. 10. 2021 | CZE

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Eugen Kubala

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání onkologů 2021

Nejčtenější

Cemiplimab v léčbě pokročilého mnohočetného spinocelulárního karcinomu kůže

08/2021| Martina Chodacká | ESO Journal 2/2021 Czech edition

Souhrn Nemelanomové kožní nádory jsou nejčastějšími nádorovými onemocněními. Základem léčby je u těchto nádorů léčba chirurgická a radiační. V případě lokální inoperabilní recidivy či generalizace onemocnění po selhání lokoregionální léčby byly donedávna možnosti systemové léčby (chemoterapie a biologická léčba) výrazně omezené a měly minimální léčebný efekt. Průlom v terapii přinesl cemiplimab, další molekula ze skupiny...

Nejsledovanější

Webináře

Současné postupy v léčbě AML

30. 6. 2021 | cz

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie, klinická onkologie

prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D., MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Současné postupy v léčbě AML

Komerce