This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Česká Diabetologie 1/2024

Originální název:
Česká Diabetologie

Datum vydání: 04/2024


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 36

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Toto číslo České diabetologie vychází u příležitosti 60. ročníku Diabetologických dní v Luhačovicích. Koordinace časopisu a editorialu se ujala doc. MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D. Kardiolog MUDr. Josef Daněk se věnuje problematice srdečního selhání u diabetiků. Vyzdvihuje tři základní kroky, které vedou k úspěšné diagnostice – myslet na srdeční selhání, stanovit natriuretické peptidy a provést echokardiografické vyšetření. Zmiňuje také jednoduchý diagnostický skórovací systém a dostupné možnosti léčby. Aktuální pohled na steatotické jaterní onemocnění asociované s metabolickou dysfunkcí rozebírá hepatolog MUDr. Václav Šmíd, Ph.D. Včasnou diagnostikou, zahrnující skórovací systémy nebo elastografické metody, lze zlepšit prognózu pacientů. Nefrolog MUDr. Jan Vachek, MHA, přehledně popisuje jednotlivé pilíře terapie diabetického onemocnění ledvin. Cituje očekávané výsledky studie FLOW s GLP-1 RA, které jsou velmi pozitivní. V závěrečném článku prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, analyzuje, která z onemocnění jsou vedoucí příčinou mortality diabetiků. „Vítězí“ malignity, infarkt myokardu se přesunul na druhé místo.Obsah

Editorial
Denisa Janíčková Žďárská
 
Srdeční selhání a diabetes mellitus pohledem kardiologa
Josef Daněk
 
Steatotické onemocnění jater asociované s metabolickou dysfunkcí (MASLD) a vztah k diabetu 2. typu
Václav Šmíd
 
Léčba diabetického onemocnění ledvin (DKD) v roce 2024: pilířový přístup
Jan Vachek 1, 2, Vladimír Tesař 1
 
Příčiny úmrtí pacientů s DM. Data z Diabetologického registru České republiky
Martina Nováková 1, Lucie Tománková 1, Klára Benešová 2, 3, Jiří Jarkovský 2, 3, Iva Holmerová 4, Ladislav Dušek 2, 3, Milan Kvapil 1
 

Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz | IČO: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.; MUDr. Eva Račická; prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; MUDr. Marcela Szabó; doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: Darina Tomanová, d.tomanova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Petra Schmidová Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně | 7. ročník | ISSN 2571-0133 (Print) / ISSN 2694-7242 (On-line) | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23181

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu