This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 1/2024

Steatotické onemocnění jater asociované s metabolickou dysfunkcí (MASLD) a vztah k diabetu 2. typu

Václav Šmíd

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN

Souhrn Steatotické jaterní onemocnění asociované s metabolickou dysfunkcí (MASLD), do loňského roku nazývané nealkoholová tuková choroba jater (NAFLD), představuje nejčastější chronické onemocnění jater se vzrůstající prevalencí, která v ekonomicky vyspělých zemích již přesahuje 30 %, a jeho význam v budoucnu dále poroste. Nová diagnostická kritéria MASLD se opírají o průkaz steatózy (skórovací indexy a/nebo sonografie) a...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu