This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Ekonomie ve zdravotnictvíRecenzovaný odborný časopis přináší dosud chybějící kvalitní ekonomické informace ve zdravotnictví a v oblasti hodnocení zdravotnických technologií. Původní sdělení, review, případové studie, analýzy, zprávy z kongresů a další příspěvky seznamují s aktuálními ekonomickými trendy ve zdravotnictví.

Časopis je určen managementu poskytovatelů zdravotní péče, lékařům se zájmem o ekonomickou problematiku ve zdravotnictví, managementu výrobců zdravotnických technologií a léků, vedoucím zaměstnancům zdravotních pojišťoven, vedoucím pracovníkům Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí, vedoucím zaměstnancům SÚKLu, ekonomům se zájmem o zdravotnictví.


Komerce

Partneři projektu

Prozkoumávejte