This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Albertova sbírkaSmyslem obnovení Albertovy sbírky je navázat na ve své době velmi progresivní vědecký literární zdroj předkládající lékařům poslední poznatky medicíny s cílem jejich implementace do praxe. Pool předních českých, ale i mezinárodních odborníků řady oborů předkládá v jednotné koncepci reprezentativní edici s plánem její průběžné aktualizace. Jednotlivé díly knižní edice budou zaměřeny převážně ve vazbě na onemocnění jednotlivých orgánů, či orgánových systémů, popřípadě budou věnované určitým patologickým situacím a stavům. Koncepce zahrnuje přehlednou prezentaci aktuálních teoretických a praktických poznatků s výstupy k doporučeným postupům diagnostiky a léčby.


Komerce

Partneři projektu

Prozkoumávejte