This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčbaChcete vědět o všem, co nového se děje v oblasti podpůrné léčby? Odborný čtvrtletník Podpůrná léčba je určený pro odborníky, kteří pečují o onkologické pacienty. Na stránkách periodika naleznete novinky z oboru, odborné články, zajímavé kazuistiky a zprávy z kongresů.

Časopis obsahuje půvocní sdělení, přehledové články, novinky a zprávy o dění v sekci podpůrné léčby České onkologické společnosti.

Zacílen je na onkology a hematology.

Vychází čtyřikrát ročně a zájemcům je zasílán zdarma. Pokud máte o předplatné časopisu zájem, napište nám na info@wemakemedia.cz .

 

 


Komerce

Partneři projektu

Prozkoumávejte