O World Mednet

 

World MedNet je internetový portál, který nabízí lékařům informace z jejich oborů na jednom místě a bude již brzy vaším pomocníkem při hledání pracovního místa ve zdravotnictví.

 

Naleznete zde pestrý přehled domácích odborných akcí.

 

Webové stránky jsou přehledně členěny na tři složky - Library MedNet, Academy MedNet a TV MedNet.

 

Library MedNet-  knihovna, ve které jsou zveřejněny odborné články z časopisů a separátky vydávané jak agenturou We Make Media, tak jinými společnostmi.

 

TV MedNet  -  široká nabídka přednášek z odborných kongresů, záznamů lékařských operací, rozhovorů se specialisty z jednotlivých oborů a další.

 

Adacemy MedNet - edukační složka zaměřena výlučně na vzdělávání lékařů

 

 

Nová videa

27. 1. 2022 | CZE

Adjuvantní a neoadjuvantní imunoterapie –...

klinická onkologie

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

13. PragueONCO

28. 1. 2022 | CZE

HPV-asociované karcinomy hlavy a krku

klinická onkologie

Prof. MUDr.Jan Klozar, CSc. ,

13. PragueONCO

28. 1. 2022 | CZE

Současný pohled na léčbu karcinomu laryngu

klinická onkologie

MUDr.Miloslav Pála, Ph.D., MBA,

13. PragueONCO

28. 1. 2022 | CZE

Podpůrná léčba při radioterapii nádorů hlavy a...

klinická onkologie

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.,

13. PragueONCO

Partneři projektu