This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 1/2024

Srdeční selhání a diabetes mellitus pohledem kardiologa

Josef Daněk

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Souhrn Srdeční selhání a diabetes mellitus jsou úzce propojené klinické jednotky. Diabetes mellitus je rizikovým faktorem pro rozvoj srdečního selhání, srdeční selhání rozvinutý diabetes často komplikuje. Se stárnutím populace prevalence obou chorob narůstá, přičemž zejména srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory bývá diagnostikováno pozdě a pacienti nemohou profitovat z nových možností léčby. Základní...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu