This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 1/2024

Editorial

Denisa Janíčková Žďárská

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Vážení a milí kolegové,   dostalo se mi cti sepsat editorial k časopisu Česká diabetologie vycházejícímu v rámci jubilejního 60. ročníku Diabetologických dní v Luhačovicích. Když jsem nad tím přemýšlela, napadlo mě slovo globalizace, globalizace ve světě diabetologie. Je mnoho definic pojmu globalizace a jedna z nich říká, že „globalizace je proces, který vzájemně propojuje ekonomiky, kultury a společnosti po celém světě“. Přeneseně...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu