This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 1/2024

Léčba diabetického onemocnění ledvin (DKD) v roce 2024: pilířový přístup

Jan Vachek 1, 2, Vladimír Tesař 1

1 Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze
2 Interní oddělení a HDS Klatovské nemocnice

Souhrn Léčba DKD v posledním desetiletí zaznamenala značný pokrok, jemuž předcházel rozvoj poznání komplexních patofyziologických mechanismů. Základní princip – blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAS) – stále platí, ale k dispozici jsou i další nástroje k ovlivnění reziduálního rizika. Zavedení inhibitorů SGLT2, nesteroidních antagonistů mineralokortikoidních receptorů (ns-MR) a agonistů GLP-1 receptoru (GLP-1 RA) vedlo k tzv. pilířovému...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu