This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 3. 2023 | CZE

Zpráva o výročním zasedání americké hematologické společnosti v New Orleans

klinická onkologie, hematoonkologie, hematologie a transfuzní lékařství

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího amerického setkání hematologů 2022

Souhrn

Přednáška prof. MUDr. Ivana Špičky, CSc., věnovaná kongresu ASH konanému v americkém New Orleans, přináší zprávu o ústních prezentacích, které zazněly v sekci mnohočetný myelom. Jsou to jednak zajímavosti s obecnou platností pro klinickou praxi, jednak výsledky převratné generace účinných léků (monoklonálních protilátek proti receptoru CD38) a na povrchové receptory specifické myelomové populace. K nejpokročilejším metodikám patří bispecifické protilátky a buňky CAR-T.  Vzhledem k lepší dostupnosti bispecifických protilátek v ČR vybral prof. Špička výsledky studií, které s nimi byly provedeny (BiTE a Bi-Ab).Partneři projektu