This site is intended for healthcare professionals

Aktuality

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

9. 1. 2023

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

9. 1. 2023

Číslo prináša novinky a zaujímavosti v oblasti starostlivosti o ženy s karcinómom prsníka.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

9. 1. 2023

Hlavným článkom vydania je liečba metastatického hormonálne senzitívneho karcinómu prostaty.

PODPŮRNÁ LÉČBA Č. 4/2022

9. 1. 2023

Podpůrná léčba prináša článok o využití rekombinantných rastových faktorov erytropoézy (ESA) v liečbe anémií.

EVENT REPORT – NOVINKY Z NAJVÝZNAMNEJŠIEHO STRETNUTIA ONKOLÓGOV 2022

26. 10. 2022

Najzaujímavejších noviniek zo stretnutia Americkej spoločnosti klinickej onkológie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20. 10. 2022

Nové číslo časopisu Česká diabetologie, ktoré je zamerané na technológie v diabetológii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15. 10. 2022

Nové vydanie ESO Journal je zamerané hlavne na tému liečby cemiplimabom.

Česká diabetologie č. 1/2022

17. 5. 2022

Vyšlo prvé tohtoročné vydanie České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10. 5. 2022

Práve vychádza Podpůrná léčba.

Neuroendocrine Tumors News č. 1/2022 Czech edition

10. 4. 2022

Prvé tohtoročné číslo Neuroendocrine Tumors News otvára editoriál MUDr. J. Barkmanovej.

Komercia

Partneři projektu