This site is intended for healthcare professionals

Aktuality

Cystická fibróza č. 2/2023

20. 11. 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30. 10. 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30. 10. 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.

Česká diabetologie č. 4/2023

11. 10. 2023

Pripravujeme štvrté tohtoročné vydanie odborného časopisu Česká diabetologie, ktoré sa zameriava na geriatriu.

Česká diabetologie č. 3/2023

23. 8. 2023

Pripravujeme tretie tohtoročné číslo časopisu Česká diabetologie, ktoré bude zamerané na technológie a ponúkne celkovo päť odborných článkov.

Case Reports – Cystická fibróza – jeseň 2023

24. 7. 2023

Na jeseň chystáme zborník kazuistík zameraný na cystickú fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24. 7. 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie časopisu Paediatric News, ktoré ponúkne tri odborné príspevky.

Česká diabetologie 2/2023 – vydanie jún

29. 6. 2023

Druhé tohtoročné číslo časopisu Česká diabetologie je zamerané predovšetkým na problematiku využitia technológií v starostlivosti o pacientov s diabetom a ovplyvnenia obezity ako významného faktora pôsobiaceho na kompenzáciu diabetu a výskyt chronických komplikácií.

Antiinfectives News 1/2023 – vydanie v júni

16. 6. 2023

Prvé tohtoročné vydanie časopisu Aintiinfectives News je okrem iného zamerané na imunologickú problematiku a rolu klinického imunológa a dôležitosť imunologických vyšetrení v manažmente infekčných komplikácií.

Cystická fibróza 1/2023 – vydanie v júni

13. 6. 2023

V tomto vydaní časopisu Cystická fibróza vás čakajú zaujímavé aktuality.

Partneři projektu