Novinky

Marihuana: Neprozkoumané účinky na srdce

15 | 02 | 2019

Konopí k lékařským i rekreačním účelům je legální ve stále více zemích. Ukazuje se však, že jeho účinky mohou být nebezpečné speciálně pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním.

Nový doporučený postup léčby astmatu

08 | 02 | 2019

Americká odborná společnost American College of Allergy, Asthma and Immunology vydala nové guidelines pro léčbu astmatu. Poprvé se v nich přesně stanovuje postup pro snížení medikace u pacientů s dosaženou kontrolou nad průběhem onemocnění.

Jak moc škodí e-cigarety? Nové důkazy varují

06 | 02 | 2019

Používání elektronických cigaret výrazně zvyšuje nebezpečí mrtvice a infarktu myokardu.

Největší pokrok v onkologii podle ASCO

31 | 01 | 2019

American Society of Clinical Oncology (ASCO) zvolila za nejprůlomovější objev roku pokrok v léčbě vzácných tumorů. Jde o pět studií umožňujících největší pokrok v léčbě onemocnění, která tvoří 20 % všech diagnóz karcinomu.

Zdraví nejvíc škodí sacharóza

25 | 01 | 2019

Dopad sacharidů na lidský organismus závisí na jejich typu a kvalitě. Toto zjištění přinesla dosud největší metaanalýza údajů téměř 135 milionů osob z různých studií.

Riziko sebevraždy při karcinomu je nejvyšší během prvního roku

25 | 01 | 2019

I když počet pacientů, kteří přežili onemocnění rakovinou stále stoupá, určité typy tohoto onemocnění stále významně zvyšují pravděpodobnost sebevraždy.

Lartruvo zklamal ve studii

20 | 01 | 2019

Protinádorový lék Lartruvo neprokázal v dlouhodobé konfirmativní studii schopnost prodloužit dobu přežití a nebude se tedy dál podávat pacientům ani uvádět na trh.

Které hormony zhoršují riziko trombózy?

13 | 01 | 2019

Nová britská studie upozorňuje, že určité přípravky hormonální substituce (HRT) používané u žen v menopauze zvyšují riziko vzácně se vyskytující, avšak závažné tromboembolie (TEN).

Začala reforma proplácení zdravotních pomůcek

11 | 01 | 2019

Letošní rok znamená revoluci v úhradách pojišťoven za zdravotnické prostředky. Největší reforma hrazení za posledních 20 let bude mít ze všech změn ve zdravotnictví na pacienty nejvýraznější dopad.

Snídaně nevede k hubnutí

06 | 01 | 2019

Snídani jako nejdůležitější jídlo dne a základ redukce váhy doporučují lékaři dlouho. Nová zjištění však tuto tezi popírají.

Komerce

Partneři projektu

Webinář

Webinář

Webinář

12 | 6 | 2018

The Richtfax Connect Solution