Novinky

ADHD vzniká i zátěží v jeslích

28 | 11 | 2018

U dětí, které ve školce a v jeslích patří k nejmladším, se dramaticky zvyšuje riziko rozvoje ADHD.

Překvapivá příčina vzniku křečových žil

24 | 11 | 2018

Větší tělesná výška je rizikovým faktorem pro vznik varixů. Vyplývá to z rozsáhlé genetické studie, která analyzovala data více než 500 tisíc lidí v Británii.

Probiotika nejsou tak účinná, jak se předpokládalo

23 | 11 | 2018

Působení široce doporučovaného užívání probiotik má svá omezení. Hned dvě studie objevily, že probiotika neúčinkují proti průjmu, zvracení a bolesti břicha při gastroenteritidě.

Těhotenská hypertenze předznamenává demenci v pozdním věku

08 | 11 | 2018

Ženy, které v těhotenství trpí preeklampsií, mají více než trojnásobně vyšší riziko, že se u nich ve stáří vyvine demence.

Nový lék na chřipku po 20 letech ve fázi III

07 | 11 | 2018

Závěrečná fáze testování prokázala, že protichřipkový lék baloxavir marboxil výrazně omezuje symptomy nemoci u pacientů s vysokou tendencí k vážným komplikacím (nad 65 let, astma, chronická plicní onemocnění, srdeční onemocnění či morbidní obezita).

Hypertenze souvisí s nemocemi dásní

02 | 11 | 2018

Pacienty s vysokým tlakem, kteří trpí onemocněním dásní, mají o 2 mmHg až 3 mmHg vyšší tlak a zároveň na ně méně účinkuje příslušná medikace.

Radikálnější hysterektomie jsou bezpečnější

02 | 11 | 2018

Minimálně invazivní operace v raném stadiu karcinomu cervixu (stage IA2 a IB1) znamenají pro pacientky vyšší riziko recidivy onemocnění i dřívějšího úmrtí ve srovnání s konvenční „otevřenou“ hysterektomií.

První bezkontrastní koronární angioplastika v ČR

02 | 11 | 2018

Unikátní léčebný zákrok - koronární angioplastiku bez použití kontrastní látky - provedl  tým intervenčních kardiologů FN Brno pod vedením doc. MUDr. Petra Kaly, Ph.D.

Další možnost léčby CA kolorektálu

20 | 10 | 2018

Jihočeské onkologické dny 2018 mimo jiné potvrdily užitečnost relativně nového přípravku trifluridine/tipiracil (Lonsurf) jako modality pro třetí a vyšší linii léčby u předléčených pacientů s kolorektálním karcinomem.

Chemoterapie při ca prsu může způsobit pokles kognice

04 | 10 | 2018

U části žen po chemoterapii rakoviny prsu se po prvních dvou letech léčby projeví snížená schopnost pozornosti, rychlosti myšlení a rozhodování. Tvrdí to nová studie publikovaná v Journal of Clinical Oncology.

Komerce

Partneři projektu

Webinář

Webinář

Webinář

12 | 6 | 2018

The Richtfax Connect Solution