Novinky

Pomohou statiny při léčbě CA tlustého střeva?

3. 1. 2024

U pacientů se serózním adenomem by zřejmě statiny.mohly snížit riziko vzniku rakoviny.

Následky poruch spánku

28. 12. 2023

Poruchy spánku ve středním věku vedou ve vyšším věku častěji k problémům s pamětí a kognicí.

Bezpečná léčba těhotenských nevolností

23. 12. 2023

Hyperemesis gravidarum lze zabránit zablokování přístupu proteinu GDF-15 ke specifickému receptoru v mozku matky.

Spontánní nekróza hyperfunkčního adenomu příštítného tělíska

18. 12. 2023

Kazuistika pacientky s klinickými známkami primární hyperparatyreózy

Antagonisté GLP-1 mohou snižovat riziko CA tlustého střeva

14. 12. 2023

Léky na hubnutí a proti cukrovce, jako Ozempic, Mounjaro, Wegovy a mnohé další, ve srovnání s jinými antidiabetiky snižují výskyt kolorektálního karcinomu.

Změny stylu zlepší profil rizika Alzheimera o 145 %

9. 12. 2023

U lidí s vysokým rizikem Alzheimerovy choroby mohou personalizované změny v oblasti zdraví a životního stylu.oddálit ztrátu paměti nebo jí dokonce zabránit.

Léky na hypertenzi nejsou bez rizika

4. 12. 2023

Léky běžně používané k léčbě hypertenze mají podobnou souvislost s úmrtností z kardiovaskulárních příčin.

Nové poznatky o příčinách tinnitu

30. 11. 2023

Výzkumníci zřejmě objevili klíčovou příčinu tinnitu: degeneraci nervů, které jsou klíčové pro sluch.

Výskyt papilárního karcinomu, MALT lymfomu a non Hodgkinova lymfomu štítné žlázy

27. 11. 2023

Papilární karcinom štítné žlázy je nejčastějším typem nádoru štítné žlázy, Lymfomy jsou poměrně vzácné. Hlavně u MALT lymfomu štítné žlázy je popisována silná asociace s chronickým zánětem.

Vliv soli na krevní tlak dokázán

22. 11. 2023

Vynechání pouhé jedné lžičky soli denně snižuje krevní tlak téměř stejně jako léky.

Partneři projektu

Webinář

Webinář

Webinář

12 | 6 | 2018

The Richtfax Connect Solution