Novinky

Vývoj vakcíny proti akné

8. 1. 2024

Nová vakcína úspěšně snižuje zánět na myším modelu akné tím, že, neutralizuje specifickou variantu enzymu produkovaného bakteriemi způsobujícími akné.

Pomohou statiny při léčbě CA tlustého střeva?

3. 1. 2024

U pacientů se serózním adenomem by zřejmě statiny.mohly snížit riziko vzniku rakoviny.

Následky poruch spánku

28. 12. 2023

Poruchy spánku ve středním věku vedou ve vyšším věku častěji k problémům s pamětí a kognicí.

Bezpečná léčba těhotenských nevolností

23. 12. 2023

Hyperemesis gravidarum lze zabránit zablokování přístupu proteinu GDF-15 ke specifickému receptoru v mozku matky.

Spontánní nekróza hyperfunkčního adenomu příštítného tělíska

18. 12. 2023

Kazuistika pacientky s klinickými známkami primární hyperparatyreózy

Antagonisté GLP-1 mohou snižovat riziko CA tlustého střeva

14. 12. 2023

Léky na hubnutí a proti cukrovce, jako Ozempic, Mounjaro, Wegovy a mnohé další, ve srovnání s jinými antidiabetiky snižují výskyt kolorektálního karcinomu.

Změny stylu zlepší profil rizika Alzheimera o 145 %

9. 12. 2023

U lidí s vysokým rizikem Alzheimerovy choroby mohou personalizované změny v oblasti zdraví a životního stylu.oddálit ztrátu paměti nebo jí dokonce zabránit.

Léky na hypertenzi nejsou bez rizika

4. 12. 2023

Léky běžně používané k léčbě hypertenze mají podobnou souvislost s úmrtností z kardiovaskulárních příčin.

Nové poznatky o příčinách tinnitu

30. 11. 2023

Výzkumníci zřejmě objevili klíčovou příčinu tinnitu: degeneraci nervů, které jsou klíčové pro sluch.

Výskyt papilárního karcinomu, MALT lymfomu a non Hodgkinova lymfomu štítné žlázy

27. 11. 2023

Papilární karcinom štítné žlázy je nejčastějším typem nádoru štítné žlázy, Lymfomy jsou poměrně vzácné. Hlavně u MALT lymfomu štítné žlázy je popisována silná asociace s chronickým zánětem.

Partneři projektu

Webinář

Webinář

Webinář

12 | 6 | 2018

The Richtfax Connect Solution