Novinky

Rivastigmin snižuje výskyt pooperačního deliria

05 | 04 | 2019

Pooperační delirium se projevuje zejména u starších pacientů s kognitivními poruchami. Jeho výskyt však může snížit podávání rivastigminu, což je centrální inhibitor cholinesteráz.

Glykémii snižuje kombinace SGLT-2 a semaglutidu

01 | 04 | 2019

Přidání semaglutidu v dávce podávávané jednou týdně k inhibitorům společného transportéru pro sodík a glukózu (SGLT‑2) při léčbě nedostatečně kompenzovaného diabetu 2. typu zlepšuje kontrolu glykémie.

Pokrok v léčbě HIV

10 | 03 | 2019

Teprve druhým případem na světě, kdy se skutečně podařilo vyléčit HIV, se stal tzv. londýnský pacient. Podstoupil transplantaci kostní dřeně od dárce, který je vůči němu imunní, a viru se zbavil. V těle po něm nemá žádné stopy ani po 18 měsících.

Nová léčebná modalita u astmatu

09 | 03 | 2019

Evropská léková agentura (EMA) doporučila využití dupilumabu (obchodní název léku Dupixent) jako prostředku podpůrné léčby při těžkém astmatu pro pacienty ve věku nad 12 let.

Diagnostika Alzheimera z oka?

08 | 03 | 2019

Použitím ultrasenzitivní skenovací techniky oka lze zjistit známky onemocnění Alzheimerovy choroby (AD). Projeví se jako změny na drobných cévkách na očním pozadí.

Porod mrtvého dítěte neovlivňuje průběh dalšího těhotenství

03 | 03 | 2019

Ženy, které znovu otěhotní do roka po narození mrtvého dítěte (stillbirth), nemají vyšší riziko, že se totéž přihodí znovu, ani vyšší riziko předčasného porodu nebo porodu dítěte malého vzhledem ke gestačnímu věku.

Menší zlo při léčbě dny

24 | 02 | 2019

Americká FDA vydala varování ohledně bezpečnosti léku na chronickou hyperurikémii s účinnou látkou febuxostat. Podle rozsáhlé postmarketingové studie tato látka zvyšuje riziko úmrtí ve srovnání s jinými látkami pro terapii tohoto onemocnění, zejména s allopurinolem.

Jak zabránit CA jater? Otrubami!

23 | 02 | 2019

Pro vyšší konzumaci celozrnných výrobků a vlákniny mluví další argumenty: podle všeho snižují riziko onemocnění hepatocelulárním karcinomem. Tvrdí to rozsáhla dlouhodobá pozorovací studie publikovaná v JAMA Oncology.

Ibalgin 200 a 400 má jiné složení

19 | 02 | 2019

Lék Ibalgin, užívaný proti bolestem, má nové složení. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje, že nově kromě účinné látky ibuprofenu obsahuje rovněž laktózu.

Pembrolizumab nově i pro léčbu CA prostaty?

17 | 02 | 2019

Keytruda, přípravek pro imunoterapii při onkologickém onemocnění, bude nově testován ve třech studiích ve fázi 3 jako přípravek pro kombinovanou terapii i u karcinomu prostaty.

Komerce

Partneři projektu

Webinář

Webinář

Webinář

12 | 6 | 2018

The Richtfax Connect Solution