Novinky

Roundup podle soudu způsobuje rakovinu

14. 4. 2019

Federální americký soud ve Spojených státech rozhodl, že známý herbicid s obsahem glyfosátu Roundup způsobuje rakovinu.

Léčba „Parkinsona“ bude snazší

9. 4. 2019

Léčba Parkinsonovy choroby bude podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly pro pacienty dostupnější. Ministerstvo jedná se zdravotními pojišťovnami o plné úhradě léku a zvýšení limitu pro počet operací mozku, které nemocným pomáhají.

Léčba krve i bez transfuzí

8. 4. 2019

Schválení první genové terapie pro transfuzně-dependetní ß-talasémii (TDT) doporučil Výbor pro humánní léčivé přípravky při Evropské lékové agentuře.

S autismem je opět vše jinak

7. 4. 2019

Široce citovanou a uznávanou studii z roku 2017, podle níž existuje spojitost mezi anatomií typicky mužského mozku a poruchami autistického spektra (ASD), sami autoři odvolali.

„Nebezpečný“ císařský řez

6. 4. 2019

Porod císařským řezem způsobuje více komplikací než vaginální porod a ve větším ohrožení jsou především starší matky. Nové důkazy přinesla studie francouzské výzkumné organizace INSERM.

Špatné jídlo zabíjí víc než kouření

5. 4. 2019

Podle studie, která zpracovala údaje pro 195 zemí světa, je nevhodná strava zodpovědná za více úmrtí než kterýkoli jiný rizikový faktor. K rizikovým faktorům patří například kouření nebo vysoký krevní tlak, tvrdí analýza údajů za roky 1990 až 2017, publikovaná v prestižním The Lancet.

Rivastigmin snižuje výskyt pooperačního deliria

5. 4. 2019

Pooperační delirium se projevuje zejména u starších pacientů s kognitivními poruchami. Jeho výskyt však může snížit podávání rivastigminu, což je centrální inhibitor cholinesteráz.

Glykémii snižuje kombinace SGLT-2 a semaglutidu

1. 4. 2019

Přidání semaglutidu v dávce podávávané jednou týdně k inhibitorům společného transportéru pro sodík a glukózu (SGLT‑2) při léčbě nedostatečně kompenzovaného diabetu 2. typu zlepšuje kontrolu glykémie.

Pokrok v léčbě HIV

10. 3. 2019

Teprve druhým případem na světě, kdy se skutečně podařilo vyléčit HIV, se stal tzv. londýnský pacient. Podstoupil transplantaci kostní dřeně od dárce, který je vůči němu imunní, a viru se zbavil. V těle po něm nemá žádné stopy ani po 18 měsících.

Nová léčebná modalita u astmatu

9. 3. 2019

Evropská léková agentura (EMA) doporučila využití dupilumabu (obchodní název léku Dupixent) jako prostředku podpůrné léčby při těžkém astmatu pro pacienty ve věku nad 12 let.

Partneři projektu

Webinář

Webinář

Webinář

12 | 6 | 2018

The Richtfax Connect Solution