This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 08/2011


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 36

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle české edice časopisu Antiinfectives News si můžete přečíst řadu zajímavých kazuistik (případ hromadného výskytu C. difficile na septickém oddělení jedné nemocnice, případ užití nových antibiotik v léčbě chirurgických infekcí, případ abscesu retropharyngu, epidurálního prostoru a nekrotizující pneumonie vyvolaná S. aureus s pozitivitou produkce Panton-Valentinova leukocidinu či případ užití tigecyklinu v léčbě těžkých nitrobřišních infekcí). Dále je zde přehledový článek o diagnostice a léčbě chronických aspergilových plicních infekcí u nemocných bez neutropenie od MUDr. Martiny Šterclové, Ph.D., nebo o problematice tigecyklinu, kterou z pohledu mikrobiologa zpracoval prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. Nechybějí ani zprávy z akcí (31. ISICEM, II. zimní konference, 13. postgraduální kurz Sepse a MODS). Najdete zde i komentář ke studii o linezolidu u pacientů s MRSA pneumonií od MUDr. Michala Lipše a farmako-ekonomickou rozvahu o tazocinu od MUDr. Jany Skoupé, MBA.
Tiráž

Tiráž | Antiinfectives News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předsedkyně redakční rady: MUDr. Václava Adámková | Členové redakční rady: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., MUDr. David Charvát
PhDr. Hana Kaiserová | Redakce: Judita Vogelová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně / 2. ročník / ISSN 1804-4212 | Registrováno pod evidenčním číslem MKČR: MKČRE 19581Partneři projektu