This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

31st ISICEM (22/3/2011 – 25/3/2011)

Doubravka Frausová

Klinika nefrologie 1. LF UK

Mezinárodní sympozium intenzivní péče a akutní medicíny – International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine (ISICEM) se koná každoročně v březnu v belgickém Bruselu. Akce je organizována oddělením Intensive Care Emergency Medicine of Erasme University Hospital, Université Libre de Bruxelles ve spolupráci s Belgian Society of Intensive Care and Emergency Medicine (SIZ).   Letošní...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu