This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

13. postgraduální kurz Sepse a MODS

Lenka Kupidlovská

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN

Úvod Ve dnech 25. 1.-28. 1. 2011 proběhl v Ostravě již potřinácté postgraduální kurz „Sepse a MODS“, pořádaný Anesteziologicko-resuscitační klinikou FN Ostrava. Každoročně se na této akci, věnované problematice péče o kriticky nemocného pacienta, setkávají domácí i zahraniční odborníci z řad intenzivistů, pediatrů, infekcionistů, mikrobiologů a dalších odborností. Navštívit všechny přednášky, prezentace a diskuse během...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu