This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

13. postgraduální kurz Sepse a MODS

Lenka Kupidlovská

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN

Úvod Ve dnech 25. 1.-28. 1. 2011 proběhl v Ostravě již potřinácté postgraduální kurz „Sepse a MODS“, pořádaný Anesteziologicko-resuscitační klinikou FN Ostrava. Každoročně se na této akci, věnované problematice péče o kriticky nemocného pacienta, setkávají domácí i zahraniční odborníci z řad intenzivistů, pediatrů, infekcionistů, mikrobiologů a dalších odborností. Navštívit všechny přednášky, prezentace a diskuse během...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu