This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

13. postgraduální kurz Sepse a MODS

Lenka Kupidlovská

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN

Úvod Ve dnech 25. 1.-28. 1. 2011 proběhl v Ostravě již potřinácté postgraduální kurz „Sepse a MODS“, pořádaný Anesteziologicko-resuscitační klinikou FN Ostrava. Každoročně se na této akci, věnované problematice péče o kriticky nemocného pacienta, setkávají domácí i zahraniční odborníci z řad intenzivistů, pediatrů, infekcionistů, mikrobiologů a dalších odborností. Navštívit všechny přednášky, prezentace a diskuse během...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu