This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

13. postgraduální kurz Sepse a MODS

Lenka Kupidlovská

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN

Úvod Ve dnech 25. 1.-28. 1. 2011 proběhl v Ostravě již potřinácté postgraduální kurz „Sepse a MODS“, pořádaný Anesteziologicko-resuscitační klinikou FN Ostrava. Každoročně se na této akci, věnované problematice péče o kriticky nemocného pacienta, setkávají domácí i zahraniční odborníci z řad intenzivistů, pediatrů, infekcionistů, mikrobiologů a dalších odborností. Navštívit všechny přednášky, prezentace a diskuse během...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu