This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Vážení přátelé,

Václava Adámková

Václava Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

před rokem se Vám do rukou dostalo první číslo časopisu Antiinfectives News. Doufám, že pro Vás bylo užitečné a poskytlo Vám alespoň nějaké přínosné informace pro Vaši každodenní praxi. V dalším čísle, které právě otevíráte, chceme v započatém trendu pokračovat.   Na poli antiinfekční terapie se od posledního vydání událo mnohé a alespoň část bychom Vám chtěli touto formou...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu