This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Vážení přátelé,

Václava Adámková

Václava Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

před rokem se Vám do rukou dostalo první číslo časopisu Antiinfectives News. Doufám, že pro Vás bylo užitečné a poskytlo Vám alespoň nějaké přínosné informace pro Vaši každodenní praxi. V dalším čísle, které právě otevíráte, chceme v započatém trendu pokračovat.   Na poli antiinfekční terapie se od posledního vydání událo mnohé a alespoň část bychom Vám chtěli touto formou...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu