This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Užití nových antibiotik v léčbě chirurgických infekcí

David Charvát

1. Chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Jenom účelné použití i těch nejúčinnějších antibiotik přinese při léčbě chirurgických infekcí klinický úspěch. Nasazení antibiotik při léčení infekcí se řídí přesnými pravidly, jakými jsou: výběr příslušného antibiotika až na základě kultivace a stanovené citlivosti mikrobiálního původce, užití antibiotika v dostatečné dávce a s dostatečným průnikem do postižených tkání, nezbytné posouzení farmakodynamiky a farmakokinetiky...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu