This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Užití nových antibiotik v léčbě chirurgických infekcí

David Charvát

1. Chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Jenom účelné použití i těch nejúčinnějších antibiotik přinese při léčbě chirurgických infekcí klinický úspěch. Nasazení antibiotik při léčení infekcí se řídí přesnými pravidly, jakými jsou: výběr příslušného antibiotika až na základě kultivace a stanovené citlivosti mikrobiálního původce, užití antibiotika v dostatečné dávce a s dostatečným průnikem do postižených tkání, nezbytné posouzení farmakodynamiky a farmakokinetiky...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu