This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Užití nových antibiotik v léčbě chirurgických infekcí

David Charvát

1. Chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Jenom účelné použití i těch nejúčinnějších antibiotik přinese při léčbě chirurgických infekcí klinický úspěch. Nasazení antibiotik při léčení infekcí se řídí přesnými pravidly, jakými jsou: výběr příslušného antibiotika až na základě kultivace a stanovené citlivosti mikrobiálního původce, užití antibiotika v dostatečné dávce a s dostatečným průnikem do postižených tkání, nezbytné posouzení farmakodynamiky a farmakokinetiky...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu