This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Užití nových antibiotik v léčbě chirurgických infekcí

David Charvát

1. Chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Jenom účelné použití i těch nejúčinnějších antibiotik přinese při léčbě chirurgických infekcí klinický úspěch. Nasazení antibiotik při léčení infekcí se řídí přesnými pravidly, jakými jsou: výběr příslušného antibiotika až na základě kultivace a stanovené citlivosti mikrobiálního původce, užití antibiotika v dostatečné dávce a s dostatečným průnikem do postižených tkání, nezbytné posouzení farmakodynamiky a farmakokinetiky...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu