This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

II. Zimní konference Nemocniční lékárna: Příležitosti a výzvy v moderní době

Libor Vejnar

EXMARKET MC, s.r.o.

II. Zimní konference se konala od 4. do 6. února 2011 v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. Nemocniční lékárníci zde hovořili o způsobech komunikace mezi nemocniční lékárnou a klinikami nemocnice, o roli pozitivních listů, o sledování finančních limitů na léky a zdravotnický materiál v nemocnicích. Pozadu nezůstala ani komunikace ohledně role farmaceuta v antibiotické politice...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu