This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Absces retropharyngu, epidurálního prostoru a nekrotizující pneumonie vyvolaná Staphylococcus aureus s pozitivitou produkce Panton-Valentinova leukocidinu

Magdalena Horníková

ATB – bakteriologická laboratoř, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Úvod Nález Staphylococcus aureus v biologickém materiálu může znamenat vedle záchytu běžné flóry i záchyt původce různých forem klinických stavů: od furunkulózy přes chronické kožní defekty (diabetická noha, dekubity), infekce v místě chirurgického výkonu, až po závažné stavy, jakými jsou: infekce krevního řečiště, infekční endokarditis, meningitis, nekrotizující pneumonie). Může se jednat jak o kmeny MSSA...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu