This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Absces retropharyngu, epidurálního prostoru a nekrotizující pneumonie vyvolaná Staphylococcus aureus s pozitivitou produkce Panton-Valentinova leukocidinu

Magdalena Horníková

ATB – bakteriologická laboratoř, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Úvod Nález Staphylococcus aureus v biologickém materiálu může znamenat vedle záchytu běžné flóry i záchyt původce různých forem klinických stavů: od furunkulózy přes chronické kožní defekty (diabetická noha, dekubity), infekce v místě chirurgického výkonu, až po závažné stavy, jakými jsou: infekce krevního řečiště, infekční endokarditis, meningitis, nekrotizující pneumonie). Může se jednat jak o kmeny MSSA...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu