This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Absces retropharyngu, epidurálního prostoru a nekrotizující pneumonie vyvolaná Staphylococcus aureus s pozitivitou produkce Panton-Valentinova leukocidinu

Magdalena Horníková

ATB – bakteriologická laboratoř, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Úvod Nález Staphylococcus aureus v biologickém materiálu může znamenat vedle záchytu běžné flóry i záchyt původce různých forem klinických stavů: od furunkulózy přes chronické kožní defekty (diabetická noha, dekubity), infekce v místě chirurgického výkonu, až po závažné stavy, jakými jsou: infekce krevního řečiště, infekční endokarditis, meningitis, nekrotizující pneumonie). Může se jednat jak o kmeny MSSA...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu