This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Absces retropharyngu, epidurálního prostoru a nekrotizující pneumonie vyvolaná Staphylococcus aureus s pozitivitou produkce Panton-Valentinova leukocidinu

Magdalena Horníková

ATB – bakteriologická laboratoř, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Úvod Nález Staphylococcus aureus v biologickém materiálu může znamenat vedle záchytu běžné flóry i záchyt původce různých forem klinických stavů: od furunkulózy přes chronické kožní defekty (diabetická noha, dekubity), infekce v místě chirurgického výkonu, až po závažné stavy, jakými jsou: infekce krevního řečiště, infekční endokarditis, meningitis, nekrotizující pneumonie). Může se jednat jak o kmeny MSSA...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu