This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Tazocin – orientační analýza nákladové efektivity

Jana Skoupá

Česká farmako-ekonomická společnost

Výchozí předpoklady Piperacilin v kombinaci s inhibitorem betalaktamáz tazobaktamem je širokospektré ureidopenicilinové parenterální antibiotikum, které bylo schváleno pro použití v klinické praxi FDA (Food and Drug Administration) v roce 1993 a je k dispozici pod výrobním názvem Zosyn® nebo Tazocin®. V klinické praxi se používá zejména k terapii polymikrobiálních infekcí vyvolaných citlivými patogeny. Mezi nejčastější indikace patří intraabdominální infekce, infekce kůže a měkkých tkání,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu