This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Tazocin – orientační analýza nákladové efektivity

Jana Skoupá

Česká farmako-ekonomická společnost

Výchozí předpoklady Piperacilin v kombinaci s inhibitorem betalaktamáz tazobaktamem je širokospektré ureidopenicilinové parenterální antibiotikum, které bylo schváleno pro použití v klinické praxi FDA (Food and Drug Administration) v roce 1993 a je k dispozici pod výrobním názvem Zosyn® nebo Tazocin®. V klinické praxi se používá zejména k terapii polymikrobiálních infekcí vyvolaných citlivými patogeny. Mezi nejčastější indikace patří intraabdominální infekce, infekce kůže a měkkých tkání,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu