This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Tazocin – orientační analýza nákladové efektivity

Jana Skoupá

Česká farmako-ekonomická společnost

Výchozí předpoklady Piperacilin v kombinaci s inhibitorem betalaktamáz tazobaktamem je širokospektré ureidopenicilinové parenterální antibiotikum, které bylo schváleno pro použití v klinické praxi FDA (Food and Drug Administration) v roce 1993 a je k dispozici pod výrobním názvem Zosyn® nebo Tazocin®. V klinické praxi se používá zejména k terapii polymikrobiálních infekcí vyvolaných citlivými patogeny. Mezi nejčastější indikace patří intraabdominální infekce, infekce kůže a měkkých tkání,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu