This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Tazocin – orientační analýza nákladové efektivity

Jana Skoupá

Česká farmako-ekonomická společnost

Výchozí předpoklady Piperacilin v kombinaci s inhibitorem betalaktamáz tazobaktamem je širokospektré ureidopenicilinové parenterální antibiotikum, které bylo schváleno pro použití v klinické praxi FDA (Food and Drug Administration) v roce 1993 a je k dispozici pod výrobním názvem Zosyn® nebo Tazocin®. V klinické praxi se používá zejména k terapii polymikrobiálních infekcí vyvolaných citlivými patogeny. Mezi nejčastější indikace patří intraabdominální infekce, infekce kůže a měkkých tkání,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu