This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Tigecyklin z pohledu mikrobiologa

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod Odolnost bakterií k účinku antibiotické léčby patří k nejdůležitějším problémům současné medicíny. Bohužel je nutné konstatovat, že počet bakteriálních infekcí s etiologickou rolí multirezistentních bakterií se neustále zvyšuje. Na druhé straně se však nezvyšuje ve stejném poměru počet nových a účinných antibiotik. Tento narůstající rozpor má významné klinické dopady, především zvyšující se morbiditu a...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu