This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Tigecyklin z pohledu mikrobiologa

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod Odolnost bakterií k účinku antibiotické léčby patří k nejdůležitějším problémům současné medicíny. Bohužel je nutné konstatovat, že počet bakteriálních infekcí s etiologickou rolí multirezistentních bakterií se neustále zvyšuje. Na druhé straně se však nezvyšuje ve stejném poměru počet nových a účinných antibiotik. Tento narůstající rozpor má významné klinické dopady, především zvyšující se morbiditu a...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu