This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Tigecyklin z pohledu mikrobiologa

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod Odolnost bakterií k účinku antibiotické léčby patří k nejdůležitějším problémům současné medicíny. Bohužel je nutné konstatovat, že počet bakteriálních infekcí s etiologickou rolí multirezistentních bakterií se neustále zvyšuje. Na druhé straně se však nezvyšuje ve stejném poměru počet nových a účinných antibiotik. Tento narůstající rozpor má významné klinické dopady, především zvyšující se morbiditu a...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu