This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Tigecyklin z pohledu mikrobiologa

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod Odolnost bakterií k účinku antibiotické léčby patří k nejdůležitějším problémům současné medicíny. Bohužel je nutné konstatovat, že počet bakteriálních infekcí s etiologickou rolí multirezistentních bakterií se neustále zvyšuje. Na druhé straně se však nezvyšuje ve stejném poměru počet nových a účinných antibiotik. Tento narůstající rozpor má významné klinické dopady, především zvyšující se morbiditu a...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu