This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Diagnostika a léčba chronických aspergilových plicních infekcí u nemocných bez neutropenie

Martina Šterclová

Thomayerova Fakultní nemocnice s poliklinikou a 1. LF UK

Souhrn S chronickou plicní aspergilózou a aspergilomem se setkáváme u nemocných s lehkým stupněm dysfunkce imunitního systému. Diagnostický přístup musí být komplexní a měl by zahrnovat jak kvalitně odebraná anamnestická data, tak vyšetření zobrazovacími metodami, mikrobiologické vyšetření materiálu získaného při bronchoskopii a sérologické vyšetření včetně stanovení aspergilového antigenu a protilátek. Zatímco u aspergilomu nebývá systémová...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu