This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Diagnostika a léčba chronických aspergilových plicních infekcí u nemocných bez neutropenie

Martina Šterclová

Thomayerova Fakultní nemocnice s poliklinikou a 1. LF UK

Souhrn S chronickou plicní aspergilózou a aspergilomem se setkáváme u nemocných s lehkým stupněm dysfunkce imunitního systému. Diagnostický přístup musí být komplexní a měl by zahrnovat jak kvalitně odebraná anamnestická data, tak vyšetření zobrazovacími metodami, mikrobiologické vyšetření materiálu získaného při bronchoskopii a sérologické vyšetření včetně stanovení aspergilového antigenu a protilátek. Zatímco u aspergilomu nebývá systémová...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu