This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Diagnostika a léčba chronických aspergilových plicních infekcí u nemocných bez neutropenie

Martina Šterclová

Thomayerova Fakultní nemocnice s poliklinikou a 1. LF UK

Souhrn S chronickou plicní aspergilózou a aspergilomem se setkáváme u nemocných s lehkým stupněm dysfunkce imunitního systému. Diagnostický přístup musí být komplexní a měl by zahrnovat jak kvalitně odebraná anamnestická data, tak vyšetření zobrazovacími metodami, mikrobiologické vyšetření materiálu získaného při bronchoskopii a sérologické vyšetření včetně stanovení aspergilového antigenu a protilátek. Zatímco u aspergilomu nebývá systémová...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu