This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Diagnostika a léčba chronických aspergilových plicních infekcí u nemocných bez neutropenie

Martina Šterclová

Thomayerova Fakultní nemocnice s poliklinikou a 1. LF UK

Souhrn S chronickou plicní aspergilózou a aspergilomem se setkáváme u nemocných s lehkým stupněm dysfunkce imunitního systému. Diagnostický přístup musí být komplexní a měl by zahrnovat jak kvalitně odebraná anamnestická data, tak vyšetření zobrazovacími metodami, mikrobiologické vyšetření materiálu získaného při bronchoskopii a sérologické vyšetření včetně stanovení aspergilového antigenu a protilátek. Zatímco u aspergilomu nebývá systémová...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu