This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Hromadný výskyt Clostridium difficile na septickém chirurgickém oddělení naší nemocnice

Renata Tejkalová 1, Jiří Korbička 2, 1

1 Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2 I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Úvod Vznik průjmů po podání antibiotik byl pozorován již od poloviny minulého století. Teprve v r. 1977 se potvrdilo, že hlavním vyvolavatelem postanti-biotické kolitidy je Clostridium difficile. Tento mikrob se jako původce nozokomiálních infekcí dostává do předních pozic, a to jak v Americe, tak i v Evropě.(1,2) Také v České republice je tato problematika stále...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu