This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Hromadný výskyt Clostridium difficile na septickém chirurgickém oddělení naší nemocnice

Renata Tejkalová 1, Jiří Korbička 2, 1

1 Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2 I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Úvod Vznik průjmů po podání antibiotik byl pozorován již od poloviny minulého století. Teprve v r. 1977 se potvrdilo, že hlavním vyvolavatelem postanti-biotické kolitidy je Clostridium difficile. Tento mikrob se jako původce nozokomiálních infekcí dostává do předních pozic, a to jak v Americe, tak i v Evropě.(1,2) Také v České republice je tato problematika stále...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu