This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Hromadný výskyt Clostridium difficile na septickém chirurgickém oddělení naší nemocnice

Renata Tejkalová 1, Jiří Korbička 2, 1

1 Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2 I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Úvod Vznik průjmů po podání antibiotik byl pozorován již od poloviny minulého století. Teprve v r. 1977 se potvrdilo, že hlavním vyvolavatelem postanti-biotické kolitidy je Clostridium difficile. Tento mikrob se jako původce nozokomiálních infekcí dostává do předních pozic, a to jak v Americe, tak i v Evropě.(1,2) Také v České republice je tato problematika stále...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu