This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Hromadný výskyt Clostridium difficile na septickém chirurgickém oddělení naší nemocnice

Renata Tejkalová 1, Jiří Korbička 2, 1

1 Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2 I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Úvod Vznik průjmů po podání antibiotik byl pozorován již od poloviny minulého století. Teprve v r. 1977 se potvrdilo, že hlavním vyvolavatelem postanti-biotické kolitidy je Clostridium difficile. Tento mikrob se jako původce nozokomiálních infekcí dostává do předních pozic, a to jak v Americe, tak i v Evropě.(1,2) Také v České republice je tato problematika stále...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu