This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Tigecyklin v léčbě těžkých nitrobřišních infekcí

Ladislav Blahut

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů FN Olomouc

Tigecyklin ze skupiny glycylcyklinů patří stále ještě mezi nové antimikrobiální přípravky. V České republice je registrován od roku 2006 (Tygacil®, Wyeth). Jedná se o semisyntetický derivát minocyklinu s účinností na multirezistentní grampozitivní i gramnegativní bakterie. Jeho bakteriostatický účinek je založen na inhibici translace proteinů vazbou na ribozomální podjednotku 30S. Tigecyklin má na většinu bakterií bakteriostatický...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu