This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Tigecyklin v léčbě těžkých nitrobřišních infekcí

Ladislav Blahut

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů FN Olomouc

Tigecyklin ze skupiny glycylcyklinů patří stále ještě mezi nové antimikrobiální přípravky. V České republice je registrován od roku 2006 (Tygacil®, Wyeth). Jedná se o semisyntetický derivát minocyklinu s účinností na multirezistentní grampozitivní i gramnegativní bakterie. Jeho bakteriostatický účinek je založen na inhibici translace proteinů vazbou na ribozomální podjednotku 30S. Tigecyklin má na většinu bakterií bakteriostatický...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu