This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Tigecyklin v léčbě těžkých nitrobřišních infekcí

Ladislav Blahut

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů FN Olomouc

Tigecyklin ze skupiny glycylcyklinů patří stále ještě mezi nové antimikrobiální přípravky. V České republice je registrován od roku 2006 (Tygacil®, Wyeth). Jedná se o semisyntetický derivát minocyklinu s účinností na multirezistentní grampozitivní i gramnegativní bakterie. Jeho bakteriostatický účinek je založen na inhibici translace proteinů vazbou na ribozomální podjednotku 30S. Tigecyklin má na většinu bakterií bakteriostatický...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu