This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Tigecyklin v léčbě těžkých nitrobřišních infekcí

Ladislav Blahut

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů FN Olomouc

Tigecyklin ze skupiny glycylcyklinů patří stále ještě mezi nové antimikrobiální přípravky. V České republice je registrován od roku 2006 (Tygacil®, Wyeth). Jedná se o semisyntetický derivát minocyklinu s účinností na multirezistentní grampozitivní i gramnegativní bakterie. Jeho bakteriostatický účinek je založen na inhibici translace proteinů vazbou na ribozomální podjednotku 30S. Tigecyklin má na většinu bakterií bakteriostatický...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu