This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Linezolid je lepší volba než vankomycin u pacientů s MRSA pneumonií

Michal Lipš

KARIM VFN a 1. LF UK

Komentář ke studii publikované na kongresu IDSA ve Vancouveru: Linezolid Vs Vancomycin In the Treatment of Nosocomial Pneumonia Proven Due to Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus   Úvod Nemocniční pneumonie patří mezi nejčastější infekce pacientů hospitalizovaných na různých typech jednotek intenzivní péče.(1) Závažnost této diagnózy podtrhuje výsledná mortalita pacientů s tímto onemocněním převyšující 30 %.(2) V posledních...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu