This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2011 Czech edition

Linezolid je lepší volba než vankomycin u pacientů s MRSA pneumonií

Michal Lipš

KARIM VFN a 1. LF UK

Komentář ke studii publikované na kongresu IDSA ve Vancouveru: Linezolid Vs Vancomycin In the Treatment of Nosocomial Pneumonia Proven Due to Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus   Úvod Nemocniční pneumonie patří mezi nejčastější infekce pacientů hospitalizovaných na různých typech jednotek intenzivní péče.(1) Závažnost této diagnózy podtrhuje výsledná mortalita pacientů s tímto onemocněním převyšující 30 %.(2) V posledních...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu