This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 09/2014


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 36

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle české edice časopisu Antiinfectives News najdete několik zpráv z kongresu (24. ECCMID, pracovní zasedání CELL 2014, EBMT Milán, ISICEM Brusel, XXI. pražské chirurgické dny). Možná právní úskalí laboratorních vyšetření a antibiotické léčby pojednal JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. Testování tigecyklinu se v přehledovém článku věnovaly MUDr. Václava Adámková a MUDr. Helena Cahová. Novinky v mikrobiologické diagnostice invazivní aspergilózy popsala MUDr. Naďa Mallátová. MUDr. Lubor Hruška připravil kazuistiku o antibiotické terapii multirezistentních nozokomiálních kmenů tigecyklinem a prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., vytyčil zásady antimikrobní profylaxe. V tomto čísle najdete popis studie zkoumající perorální terapii přípravkem Zyvoxid od kolektivu autorů.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: MUDr. Václava Adámková ¦ Členové redakční rady: doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc., MUDr. Naděžda Mallátová
Odpovědná redaktorka: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 5. ročník / ISSN 1804-4212 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19581Partneři projektu