This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Zásady antimikrobní profylaxe

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

Abstrakt V předloženém sdělení jsou definovány základní principy antibiotické profylaxe a uvedena konkrétní schémata u nejčastějších chirurgických a diagnostických výkonů. Je zdůrazněna vhodnost personifikovaného přístupu ve vybraných případech. Klíčová slova: antibiotika, profylaxe, personifikovaný přístup   Antibiotika jsou nedílnou součástí léčby bakteriálních infekcí, které stále představují jeden z významných problémů současné medicíny, který je dále prohlubován neustále se zvyšující odolností bakterií k účinku...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu