This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Zásady antimikrobní profylaxe

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

Abstrakt V předloženém sdělení jsou definovány základní principy antibiotické profylaxe a uvedena konkrétní schémata u nejčastějších chirurgických a diagnostických výkonů. Je zdůrazněna vhodnost personifikovaného přístupu ve vybraných případech. Klíčová slova: antibiotika, profylaxe, personifikovaný přístup   Antibiotika jsou nedílnou součástí léčby bakteriálních infekcí, které stále představují jeden z významných problémů současné medicíny, který je dále prohlubován neustále se zvyšující odolností bakterií k účinku...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu