This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Zásady antimikrobní profylaxe

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

Abstrakt V předloženém sdělení jsou definovány základní principy antibiotické profylaxe a uvedena konkrétní schémata u nejčastějších chirurgických a diagnostických výkonů. Je zdůrazněna vhodnost personifikovaného přístupu ve vybraných případech. Klíčová slova: antibiotika, profylaxe, personifikovaný přístup   Antibiotika jsou nedílnou součástí léčby bakteriálních infekcí, které stále představují jeden z významných problémů současné medicíny, který je dále prohlubován neustále se zvyšující odolností bakterií k účinku...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu