This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Zásady antimikrobní profylaxe

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

Abstrakt V předloženém sdělení jsou definovány základní principy antibiotické profylaxe a uvedena konkrétní schémata u nejčastějších chirurgických a diagnostických výkonů. Je zdůrazněna vhodnost personifikovaného přístupu ve vybraných případech. Klíčová slova: antibiotika, profylaxe, personifikovaný přístup   Antibiotika jsou nedílnou součástí léčby bakteriálních infekcí, které stále představují jeden z významných problémů současné medicíny, který je dále prohlubován neustále se zvyšující odolností bakterií k účinku...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu