This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Novinky v mikrobiologické diagnostice invazivní aspergilózy

Naďa Mallátová

Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře Nemocnice Č. Budějovice, a.s.

Úvod Zástupci rodu Aspergillus patří mezi mikromycety vyvolávající širokou škálu onemocnění u člověka, zvláště pak u pacientů se sníženou imunitou. Jedná se o ubiquitární houby, které můžeme najít všude v našem okolí. Nejčastějším původcem invazivních onemocnění je Aspergillus fumigatus. Důvodem není jen jeho významné rozšíření v přírodě, ale i značně malé spory (3-5 μm), které se dostanou hluboko do plic. Další častěji...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu