This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Novinky v mikrobiologické diagnostice invazivní aspergilózy

Naďa Mallátová

Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře Nemocnice Č. Budějovice, a.s.

Úvod Zástupci rodu Aspergillus patří mezi mikromycety vyvolávající širokou škálu onemocnění u člověka, zvláště pak u pacientů se sníženou imunitou. Jedná se o ubiquitární houby, které můžeme najít všude v našem okolí. Nejčastějším původcem invazivních onemocnění je Aspergillus fumigatus. Důvodem není jen jeho významné rozšíření v přírodě, ale i značně malé spory (3-5 μm), které se dostanou hluboko do plic. Další častěji...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu