This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Možná právní úskalí laboratorních vyšetření a antibiotické léčby

Lukáš Prudil

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Úvod Laboratoře a jejich činnost zůstávaly po dlouhá léta poněkud stranou sporů, které s poskytovateli zdravotních služeb vedou pacienti, či jejich příbuzní. Bylo to pravděpodobně způsobeno tím, že pacient nebýval v přímém kontaktu s laboratoří, dostával se k ní prostřednictvím jiného poskytovatele zdravotních služeb, zpravidla svého praktického lékaře, ambulantního specialisty, nebo během nemocniční hospitalizace. Pakliže byl pacient nespokojen s tím, jak probíhá...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu