This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Možná právní úskalí laboratorních vyšetření a antibiotické léčby

Lukáš Prudil

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Úvod Laboratoře a jejich činnost zůstávaly po dlouhá léta poněkud stranou sporů, které s poskytovateli zdravotních služeb vedou pacienti, či jejich příbuzní. Bylo to pravděpodobně způsobeno tím, že pacient nebýval v přímém kontaktu s laboratoří, dostával se k ní prostřednictvím jiného poskytovatele zdravotních služeb, zpravidla svého praktického lékaře, ambulantního specialisty, nebo během nemocniční hospitalizace. Pakliže byl pacient nespokojen s tím, jak probíhá...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu