This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Možná právní úskalí laboratorních vyšetření a antibiotické léčby

Lukáš Prudil

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Úvod Laboratoře a jejich činnost zůstávaly po dlouhá léta poněkud stranou sporů, které s poskytovateli zdravotních služeb vedou pacienti, či jejich příbuzní. Bylo to pravděpodobně způsobeno tím, že pacient nebýval v přímém kontaktu s laboratoří, dostával se k ní prostřednictvím jiného poskytovatele zdravotních služeb, zpravidla svého praktického lékaře, ambulantního specialisty, nebo během nemocniční hospitalizace. Pakliže byl pacient nespokojen s tím, jak probíhá...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu