This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Možná právní úskalí laboratorních vyšetření a antibiotické léčby

Lukáš Prudil

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Úvod Laboratoře a jejich činnost zůstávaly po dlouhá léta poněkud stranou sporů, které s poskytovateli zdravotních služeb vedou pacienti, či jejich příbuzní. Bylo to pravděpodobně způsobeno tím, že pacient nebýval v přímém kontaktu s laboratoří, dostával se k ní prostřednictvím jiného poskytovatele zdravotních služeb, zpravidla svého praktického lékaře, ambulantního specialisty, nebo během nemocniční hospitalizace. Pakliže byl pacient nespokojen s tím, jak probíhá...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu