This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Perorální terapie přípravkem Zyvoxid může zkrátit dobu hospitalizace a tím náklady na léčbu u komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání MRSA etiologie

Michal Lipš 1, Dilip Nathwani 2, Caitlyn T. Solem 3, Jennifer M. Stephens 3, Cynthia Macahilig 4, Seema Haider 5 a Petr Hájek 6

1 KARIM, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, ČR
2 Ninewells Hospital & Medical School, Dundee, UK
3 Pharmerit International, Bethesda, MD, USA
4 Medical Data Analytics, Parsippany, NJ, USA
5 Pfizer Inc, Groton, CT, USA
6 Pfizer Inc, Praha, ČR

Úvod Potřeba protrahované nitrožilní antibiotické léčby komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání způsobených methicilin-rezistentním zlatým stafylokokem (MRSA) je často důvodem 2-3týdenní hospitalizace, což je, dle demografických studií, doba významně delší v Evropě než v USA či Latinské Americe.(1) Právě u případů, kdy intravenózní aplikace antibiotik, na která jsou kmeny MRSA citlivé, je jediným důvodem prodlužování hospitalizace, může přechod na obdobně účinné...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu