This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Perorální terapie přípravkem Zyvoxid může zkrátit dobu hospitalizace a tím náklady na léčbu u komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání MRSA etiologie

Michal Lipš 1, Dilip Nathwani 2, Caitlyn T. Solem 3, Jennifer M. Stephens 3, Cynthia Macahilig 4, Seema Haider 5 a Petr Hájek 6

1 KARIM, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, ČR
2 Ninewells Hospital & Medical School, Dundee, UK
3 Pharmerit International, Bethesda, MD, USA
4 Medical Data Analytics, Parsippany, NJ, USA
5 Pfizer Inc, Groton, CT, USA
6 Pfizer Inc, Praha, ČR

Úvod Potřeba protrahované nitrožilní antibiotické léčby komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání způsobených methicilin-rezistentním zlatým stafylokokem (MRSA) je často důvodem 2-3týdenní hospitalizace, což je, dle demografických studií, doba významně delší v Evropě než v USA či Latinské Americe.(1) Právě u případů, kdy intravenózní aplikace antibiotik, na která jsou kmeny MRSA citlivé, je jediným důvodem prodlužování hospitalizace, může přechod na obdobně účinné...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu