This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Pracovní zasedání CELL 2014 – doporučení pro léčbu invazivního mykotického onemocnění – aktualizace 2014

Jan Haber1, Naďa Mallátová2

1 Interní klinika LF UK
2 Laboratoř parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice, a.s

V červnu letošního roku se jako každoročně konalo pracovní zasedání České leukemické skupiny pro život – CELL, při kterém skupina odborníků různých specializací aktualizovala problematiku profylaxe a léčby invazivního mykotického onemocnění.   Výstupem jsou „Doporučené postupy“, které budou publikovány v suplementu Postgraduální medicíny na podzim 2014. V tomto sdělení přinášíme jen stručnou informaci o doporučeních pro léčbu a profylaxi dvou nejčastějších infekcí,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu