This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Pracovní zasedání CELL 2014 – doporučení pro léčbu invazivního mykotického onemocnění – aktualizace 2014

Jan Haber1, Naďa Mallátová2

1 Interní klinika LF UK
2 Laboratoř parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice, a.s

V červnu letošního roku se jako každoročně konalo pracovní zasedání České leukemické skupiny pro život – CELL, při kterém skupina odborníků různých specializací aktualizovala problematiku profylaxe a léčby invazivního mykotického onemocnění.   Výstupem jsou „Doporučené postupy“, které budou publikovány v suplementu Postgraduální medicíny na podzim 2014. V tomto sdělení přinášíme jen stručnou informaci o doporučeních pro léčbu a profylaxi dvou nejčastějších infekcí,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu