This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Pracovní zasedání CELL 2014 – doporučení pro léčbu invazivního mykotického onemocnění – aktualizace 2014

Jan Haber1, Naďa Mallátová2

1 Interní klinika LF UK
2 Laboratoř parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice, a.s

V červnu letošního roku se jako každoročně konalo pracovní zasedání České leukemické skupiny pro život – CELL, při kterém skupina odborníků různých specializací aktualizovala problematiku profylaxe a léčby invazivního mykotického onemocnění.   Výstupem jsou „Doporučené postupy“, které budou publikovány v suplementu Postgraduální medicíny na podzim 2014. V tomto sdělení přinášíme jen stručnou informaci o doporučeních pro léčbu a profylaxi dvou nejčastějších infekcí,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu