This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Pracovní zasedání CELL 2014 – doporučení pro léčbu invazivního mykotického onemocnění – aktualizace 2014

Jan Haber1, Naďa Mallátová2

1 Interní klinika LF UK
2 Laboratoř parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice, a.s

V červnu letošního roku se jako každoročně konalo pracovní zasedání České leukemické skupiny pro život – CELL, při kterém skupina odborníků různých specializací aktualizovala problematiku profylaxe a léčby invazivního mykotického onemocnění.   Výstupem jsou „Doporučené postupy“, které budou publikovány v suplementu Postgraduální medicíny na podzim 2014. V tomto sdělení přinášíme jen stručnou informaci o doporučeních pro léčbu a profylaxi dvou nejčastějších infekcí,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu