This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Zpráva z kongresu – 24th ECCMID (Evropský kongres pro klinickou mikrobiologii a infekční lékařství), Barcelona, Španělsko, 10.-13. května 2014

Dana Němcová

Oddělení klinické mikrobiologie, Pracoviště laboratorních metod, IKEM

Letošní ročník ECCMID se konal v katalánské metropoli Barceloně. Toto krásné město, které se může pochlubit mj. příjemnou přímořskou atmosférou, úchvatnou architekturou, či skvělou kuchyní, je hostitelem ECCMID již po několikáté.   Vědecký program zahrnoval přednášky, klasické posterové a e-posterové prezentace a paralelní sponzorovaná sympozia. Přednášky probíhaly současně až v 10 sálech, nicméně přednášky či postery jsou k dispozici na internetových stránkách...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu