This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Zpráva z kongresu – 24th ECCMID (Evropský kongres pro klinickou mikrobiologii a infekční lékařství), Barcelona, Španělsko, 10.-13. května 2014

Dana Němcová

Oddělení klinické mikrobiologie, Pracoviště laboratorních metod, IKEM

Letošní ročník ECCMID se konal v katalánské metropoli Barceloně. Toto krásné město, které se může pochlubit mj. příjemnou přímořskou atmosférou, úchvatnou architekturou, či skvělou kuchyní, je hostitelem ECCMID již po několikáté.   Vědecký program zahrnoval přednášky, klasické posterové a e-posterové prezentace a paralelní sponzorovaná sympozia. Přednášky probíhaly současně až v 10 sálech, nicméně přednášky či postery jsou k dispozici na internetových stránkách...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu