This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

ATB terapie multirezistentních nozokomiálních kmenů tigecyklinem

Lubor Hruška

Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

Souhrn Ve svém sdělení popisuji případ pacienta primárně přijatého pro ileózní stav komplikovaný ještě před úvodem do celkové anestezie aspirací do dýchacích cest, která vyústila v rozvinutý ARDS a recidivující sepse s nejasným zdrojem (břicho, plíce dle CT vyšetření) úspěšně zvládnuté podáním tigecyklinu. Klíčová slova: ileózní stav, sepse, nozokomiální infekce, multirezistentní bakterie, tigecyklin   Úvod Nozokomiální infekce jsou častou komplikací intenzivní...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu