This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

ATB terapie multirezistentních nozokomiálních kmenů tigecyklinem

Lubor Hruška

Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

Souhrn Ve svém sdělení popisuji případ pacienta primárně přijatého pro ileózní stav komplikovaný ještě před úvodem do celkové anestezie aspirací do dýchacích cest, která vyústila v rozvinutý ARDS a recidivující sepse s nejasným zdrojem (břicho, plíce dle CT vyšetření) úspěšně zvládnuté podáním tigecyklinu. Klíčová slova: ileózní stav, sepse, nozokomiální infekce, multirezistentní bakterie, tigecyklin   Úvod Nozokomiální infekce jsou častou komplikací intenzivní...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu