This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

ATB terapie multirezistentních nozokomiálních kmenů tigecyklinem

Lubor Hruška

Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

Souhrn Ve svém sdělení popisuji případ pacienta primárně přijatého pro ileózní stav komplikovaný ještě před úvodem do celkové anestezie aspirací do dýchacích cest, která vyústila v rozvinutý ARDS a recidivující sepse s nejasným zdrojem (břicho, plíce dle CT vyšetření) úspěšně zvládnuté podáním tigecyklinu. Klíčová slova: ileózní stav, sepse, nozokomiální infekce, multirezistentní bakterie, tigecyklin   Úvod Nozokomiální infekce jsou častou komplikací intenzivní...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu