This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

ATB terapie multirezistentních nozokomiálních kmenů tigecyklinem

Lubor Hruška

Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

Souhrn Ve svém sdělení popisuji případ pacienta primárně přijatého pro ileózní stav komplikovaný ještě před úvodem do celkové anestezie aspirací do dýchacích cest, která vyústila v rozvinutý ARDS a recidivující sepse s nejasným zdrojem (břicho, plíce dle CT vyšetření) úspěšně zvládnuté podáním tigecyklinu. Klíčová slova: ileózní stav, sepse, nozokomiální infekce, multirezistentní bakterie, tigecyklin   Úvod Nozokomiální infekce jsou častou komplikací intenzivní...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu