This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Testování tigecyklinu

Václava Adámková, Helena Cahová

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Při testování citlivosti bakteriálních kmenů k tigecyklinu diskovou difuzní metodou je třeba dbát zvýšené pozornosti na kvalitu provedení testu.   V případě gramnegativních bakterií bylo prokázáno významné ovlivnění výsledku již výběrem agaru. Standardní je Mueller-Hintonův agar (MHA), avšak výsledky se mohou lišit při použití MHA od různých výrobců. Nejlepší shody s referenční metodou bylo dosahováno při použití MHA od firmy Becton,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu