This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Testování tigecyklinu

Václava Adámková, Helena Cahová

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Při testování citlivosti bakteriálních kmenů k tigecyklinu diskovou difuzní metodou je třeba dbát zvýšené pozornosti na kvalitu provedení testu.   V případě gramnegativních bakterií bylo prokázáno významné ovlivnění výsledku již výběrem agaru. Standardní je Mueller-Hintonův agar (MHA), avšak výsledky se mohou lišit při použití MHA od různých výrobců. Nejlepší shody s referenční metodou bylo dosahováno při použití MHA od firmy Becton,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu