This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Testování tigecyklinu

Václava Adámková, Helena Cahová

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Při testování citlivosti bakteriálních kmenů k tigecyklinu diskovou difuzní metodou je třeba dbát zvýšené pozornosti na kvalitu provedení testu.   V případě gramnegativních bakterií bylo prokázáno významné ovlivnění výsledku již výběrem agaru. Standardní je Mueller-Hintonův agar (MHA), avšak výsledky se mohou lišit při použití MHA od různých výrobců. Nejlepší shody s referenční metodou bylo dosahováno při použití MHA od firmy Becton,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu