This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Testování tigecyklinu

Václava Adámková, Helena Cahová

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Při testování citlivosti bakteriálních kmenů k tigecyklinu diskovou difuzní metodou je třeba dbát zvýšené pozornosti na kvalitu provedení testu.   V případě gramnegativních bakterií bylo prokázáno významné ovlivnění výsledku již výběrem agaru. Standardní je Mueller-Hintonův agar (MHA), avšak výsledky se mohou lišit při použití MHA od různých výrobců. Nejlepší shody s referenční metodou bylo dosahováno při použití MHA od firmy Becton,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu