This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Novinky z kongresů

Alžběta Zavřelová

IV. interní klinika – hematologie, FNHK

EBMT Milán (European Group for Blood and Marrow Transplantation) 30. 3. – 2. 4. 2014   Jako každý rok se opět konal kongres Evropské společnosti pro transplantace krve a kostní dřeně. Místem setkání byl Milán. Program tohoto kongresu je již tradičně nabitý a často je velmi těžké se rozhodnout, kterým sekcím se věnovat. Není zastoupena jen problematika...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu