This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Novinky z kongresů

Alžběta Zavřelová

IV. interní klinika – hematologie, FNHK

EBMT Milán (European Group for Blood and Marrow Transplantation) 30. 3. – 2. 4. 2014   Jako každý rok se opět konal kongres Evropské společnosti pro transplantace krve a kostní dřeně. Místem setkání byl Milán. Program tohoto kongresu je již tradičně nabitý a často je velmi těžké se rozhodnout, kterým sekcím se věnovat. Není zastoupena jen problematika...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu