This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

Novinky z kongresů

Alžběta Zavřelová

IV. interní klinika – hematologie, FNHK

EBMT Milán (European Group for Blood and Marrow Transplantation) 30. 3. – 2. 4. 2014   Jako každý rok se opět konal kongres Evropské společnosti pro transplantace krve a kostní dřeně. Místem setkání byl Milán. Program tohoto kongresu je již tradičně nabitý a často je velmi těžké se rozhodnout, kterým sekcím se věnovat. Není zastoupena jen problematika...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu