This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

XXI. pražské chirurgické dny 2014

Jan Ulrych

I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze

Na konci letošního jara se v Praze konaly již XXI. pražské chirurgické dny.   Ve dnech 19.-20. května se v kongresovém centru hotelu Clarion sešlo více než tisíc účastníků z řad lékařů a zdravotnických pracovníků nelékařských profesí. Tato tradiční chirurgická akce nese přívlastek Jiráskovy dny podle jednoho z věhlasných přednostů pořádající I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Svým významem patří...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu