This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2014 Czech edition

XXI. pražské chirurgické dny 2014

Jan Ulrych

I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze

Na konci letošního jara se v Praze konaly již XXI. pražské chirurgické dny.   Ve dnech 19.-20. května se v kongresovém centru hotelu Clarion sešlo více než tisíc účastníků z řad lékařů a zdravotnických pracovníků nelékařských profesí. Tato tradiční chirurgická akce nese přívlastek Jiráskovy dny podle jednoho z věhlasných přednostů pořádající I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Svým významem patří...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu