This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 11/2010


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle české edice časopisu Antiinfectives News najdete zprávu ze 14. pracovního setkání nazvaného Antibiotická politika, kterou sepsal prof. MUDr. Milan Kovář, Ph.D., a závěry ze zasedání poradního výboru společnosti Pfizer na téma přípravků Zyvoxid a Tygacil, které zprostředkovala Mgr. Sabina Billová, Ph.D. Dále jsou zde k přečtení dvě kazuistiky (případ použití tigecyklinu u kriticky popáleného pacienta a případ těžké akutní pankreatitidy léčené Sulperazonem. Načerpat informace můžete ze dvou přehledových článků. MUDr. Jana Kyselá představila studii zkoumající účinnost originálního přípravku a generik obsahujících kombinaci piperacilin/tazobaktam a Mgr. Miluše Bělíková pojednala o trejích na zakázku jakožto potenciálu pro zlepšení efektivity ve všech chirurgických oborech.
Tiráž

Tiráž | Antiinfectives News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předsedkyně redakční rady: MUDr. Václava Adámková | Členové redakční rady: MUDr. Michal Hanauer, MBA, PhDr. Hana Kaiserová
Redakce: Bc. Kateřina Hilpertová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 6x ročně / 1. ročník / ISSN 1804-4212 | Registrováno pod evidenčním číslem MKČR: MKČRE 19581Partneři projektu